СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Пономарьов Юрій  Володимирович

Пономарьов

Юрій Володимирович

Заступник директора з наукової роботи філії «Науково-дослідний інститут транспорту газу» акціонерного товариства «Укртрансгаз», старший науковий співробітник ВАК України, академік Української нафтогазової академії і Академії метрології України, кандидат технічних наук, доцент


Юрій Володимирович Пономарьов є науковцем за покликанням. Постійно цікавиться всім інноваційним, а свою професійну майстерність спрямував на безперервний розвиток наукової складової функціонування газотранспортної системи України. Народився 27 червня 1952 р. у Волгоградській області Російської Федерації. Схильність до точних наук визначила вибір професії. Кваліфікацію інженера-математика здобув у Харківському інституті радіоелектроніки. Після закінчення вишу в 1974 р. Юрій Володимирович розпочав трудову діяльність інженером в Українській філії ВНДПІАСУгазпром Мінгазпрому СРСР та згодом за 44 роки роботи в галузі послідовно пройшов сходинки від інженера до заступника директора інституту з наукової роботи. На цей час Ю. В. Пономарьов працює заступником директора з наукової роботи в Інституті транспорту газу, який засновано за його

безпосередньою участю. Розробки інституту впроваджено та успішно експлуатуються на багатьох об’єктах АТ «Укртрансгаз». Свій значний досвід керівника та вченого Юрій Володимирович ефективно використовує в справі становлення та професійного розвитку молодих науковців. Як доцент кафедри «Інформаційно-керуючі системи» ХНУРЕ має понад 18 років педагогічного стажу. Бере участь у роботі державних екзаменаційних комісій. Ю. В. Пономарьов є автором та співавтором майже 90 публікацій, 5 монографій і довідників та двох навчально-методичних праць, 5 підручників, 30 нормативних документів, 25 патентів України та Росії. Учений на практиці реалізує тезу, що всі наукові досягнення мають бути впроваджені у виробництво. Під його керівництвом здійснені численні дослідження у сфері розробки засобів і систем автоматизації підприємств нафтогазового комплексу, зокрема розробка математичного, інформаційного та програмного забезпечень, автоматизованих систем керування технологічними об’єктами, алгоритмів ухвалення рішень, діагностування й прогнозування позаштатних ситуацій тощо. Він є співавтором майже 30 розробок, успішно впроваджених у виробництво на об’єктах НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Безпосередньо брав участь у розробленні перспективних автоматизованих систем обліку та контролю якості газу АТ «Укргазпром», які експлуатуються сьогодні на всіх об’єктах ГТС України. Сприяв створенню Науково-дослідного та навчального центру обліку газу та метрології газовимірювання. Ю. В. Пономарьов як доповідач регулярно виступає на міжнародних науково-практичних конференціях, серед яких «Нафтогазова енергетика», «Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень у диспетчерському управлінні газотранспортними і газовидобувними системами», «Інформаційні системи і технології» та інші. Із 1996 р. є академіком Української нафтогазової академії та сприяє функціонуванню очолюваного ним відділення автоматизації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності. У 2016 р. був обраний дійсним членом Академії метрології України. Досягнення Юрія Володимировича визнані на високому рівні. Він став переможцем конкурсу «100 найкращих товарів України» та Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» у 2005 та 2010 рр. у номінації «Науково-технічна розробка». Нагороджений почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України», почесними грамотами Міністерства палива та енергетики України, НАК «Нафтогаз України» та інших організацій газової промисловості. Улюбленим девізом життя є слова В. С. Висоцького: «Уперед і вгору!»