СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Падалка Віктор  Михайлович

Падалка

Віктор Михайлович

кандидат економічних наук, заслужений економіст України

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ (2000 ) та ІІ (2004) ступенів.
Завдяки високим організаторським здіб­ностям, ініціативності, цілеспрямованості та багаторічному управлінському досвіду Вік­тор Михайлович Падалка відзначився у сфері бюджетних відносин та місцевого самоврядування. Має великий практичний досвід роботи у сфері складання та виконання бюдже­ту м. Києва, реалізації бюджетної політики в м. Києві, розробці пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування. Народився 21 серпня 1952 р. у м. Прилуки Чернігівської області. Вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» здобув у Київському інституті народного господарства імені Д. С. Коротченка, де навчався з 1969 до 1973 рр. Крім того, захистив кандидатське дослідження на тему «Становлення та розвиток ринку місцевих запозичень в Україні».

Трудову діяльність розпочав у 1973 р. та працював на різних посадах у фінансовому відділі виконкому Київської міської ради народних депутатів. Із 1984 до 1989 рр. завідував фінансовим відділом виконкому Московської районної ради народних депутатів у м. Києві. Після цього призначений заступником начальника Фінансового управління Київської міської державної адміністрації, а в 1992 р. — начальником. У 1996–2010 рр. обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації — начальника Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради. У цілому понад 18 років безперервно очолював головний фінансовий орган Києва. Із 2010 до 2016 рр. працював першим заступником директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З листопада 2018 р. працює старшим експертом програми «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів». Для залучення додаткових фінансових ресурсів у розвиток міста за його ініціативи був відновлений випуск облігацій внутрішніх і зовнішніх позик, який раніше практикувала Київська міська управа у 1884–1913 рр. Віктор Падалка налагодив роботу м. Києва з трьома визнаними у світі рейтинговими агентствами щодо підтримки та супроводження рейтингу міста. Забезпечував координацію роботи із впровадження спільних проектів зі Світовим банком (пілотний проект з енергозбереження в адміністративних будівлях міста, 1998 р.) та Європейським банком реконструкції та розвитку (оновлення рухомого складу комунального пасажирського транспорту, 2007 р.). З його ініціативи в м. Києві у 2004 р. проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми фінансування розвитку великих міст за рахунок муніципальних запозичень та шляхи їх розв’язання». Крім того, здійснено дослідження та випущено у 2010 р. книжку «­Фінанси Києва: історія та сього­дення». За період роботи брав участь у підготовці Бюджетного кодексу України та змін до нього, Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», в якому було започатковано стабільність фінансових взаємовідносин бюджету міста Києва з Державним бюджетом України. За високі досягнення в професії нагороджений багатьма відзнаками та почесними грамотами — Верховної Ради України (2006), Головного управління державної служби України (2007) і Кабінету Міністрів України (2012).