СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Копей Богдан  Володимирович

Копей

Богдан Володимирович

Завідувач кафедри нафтогазового обладнання ІФНТУНГ (2016–2018), член президії Української нафтогазової академії, академік Нью-Йоркської академії наук, доктор технічних наук, професор


Богдан Володимирович Копей — учений, котрий присвятив багато років плідній науково-освітній діяльності в галузі нафто­газової промисловості. Здійснив багато розробок, котрі запроваджуються в практику та сприяють прогресу галузі. Народився 30 серпня 1945 р. у сім’ї робітників на Львівщині. За підтримки батьків мав змогу здобувати знання, займатися мистецтвом і спортом, вивчати російську та англійську мови, знайомитися з творами класиків вітчизняної та зарубіжної літератури. Трудова діяльність Б. В. Копея розпочалася на Прикарпатському меблевому комбінаті, коли він був сімнадцятирічним юнаком. Одночасно навчався на вечірньому загально-технічному факультеті Львівського політехнічного інституту. У 1964–1967 рр. служив в армії. Після демобілізації навчався та закінчив у 1971 р. механічний факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу, але продовжив займатися наукою. Як результат, у 1979 р. захистив

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 1996 р. — доктора технічних наук. Із 1997 р. — він професор кафедри нафтогазового обладнання ІФДТУНГ. У 1971–1979 рр. Богдан Володимирович працював інженером, старшим інженером, молодшим і старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору ІФІНГ, де займався дослідженнями на господарсько-договірну тематику з проблеми міцності бурильних труб та видав у співавторстві в 1979 р. монографію «Довговічність і надійність геологорозвідувальних бурильних труб». Після захисту кандидатської дисертації Б. В. Копей поєднував викладацьку роботу з науковою. У період із 1979 до 1985 рр. здійснив дослідження щодо зростання тріщин корозійної втоми в натурних бурильних трубах і насосних штангах. У 1986–1989 рр. Богдан Володимирович працював викладачем у Національному інституті нафти, газу та хімії, де готував фахівців для нафтогазової промисловості Алжиру. Після повернення з викладацької роботи в Алжирі Б.?В. Копей заснував напрям оцінювання надійності нафтогазового обладнання та використання комп’ютерних технологій для прогнозування довговічності обладнання. Із 2009 р. Богдан Володимирович завідував кафедрою морських нафтогазових технологій ІФНТУНГ, а з 2016 до 2018 рр. — там же кафедрою нафтогазового обладнання. З 2012 р. читає лекції англійською мовою в Краківській гірничо-металургійній академії щодо морських бурових та видобувних систем. У доробку Богдана Володимировича 650 наукових праць та розробок вченого, із яких 30 — монографії, підручники, посібники, словники, довідники. Наукова школа Б. В. Копея налічує 3 докторів і 8 кандидатів наук. Б. В. Копей — член редколегій збірника «Розробка та розвідка нафтогазових родовищ», «Наукового вісника ІФНТУНГ», «Число» НТШ, журналу «Drilling, Oil and Gas» AGH, є членом Національної ради України з машинознавства та членом Міжнародного комітету IFTоMM з історії машин і механізмів. У 2002 р. обраний академіком Нью-Йоркської академії наук, а у 2005 р. — членом Національного географічного товарист­ва (США). У тому ж році став керівником відділення «Нафтогазове обладнання і механізми» УНГА й членом президії академії. Входить до вченої ради Спілки буровиків України. Богдан Володимирович виступає експертом наукової ради МОН України за напрямом «Матеріалознавство» та є членом комісії з РКК науково-методичної ради МОН України. У 1999 р. він заснував Івано-Франківську філію Міжнародного університету «Україна».