СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Головінов Василь  Петрович

Головінов

Василь Петрович

Президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (2015–2017 рр.)


Перспективна й сучасна ідея створення нової моделі управління якісними змінами в системі профтехосвіти та її реалізація стали визначальним пріоритетом в роботі Василя Петровича Головінова. Загалом же він зробив вагомий особистий внесок в організацію і розвиток професійно-технічної освіти України, удосконалення нормативно-правової бази вітчизняної освіти, збагачення науково-методичної спадщини з проблем професійної освіти й навчання. Народився 27 вересня 1951 р. у с. Третя Старо­вірівка Нововодолазького району Харків­ської області. Здобув широку освіту: у 1970 р. закінчив Миргородський керамічний технікум, у 1979 р. — філологічний факультет Харківського державного університету, у 1998 р. — Академію державного управління при Президентові України. Постійно працював і продовжує працювати над удосконаленням і підвищенням свого фахового рівня, управлінської, педагогічної та законотворчої компетентності. Підвищував кваліфікацію в Українському інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, Державній академії керівних кадрів освіти, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Інституті законодавства Верховної Ради України. Стажувався та вивчав досвід організації ­професійної освіти й навчання в Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Польщі, Італії, Іспанії, Данії. Після закінчення університету з 1979 р. Василь Петрович працював викладачем, заступником директора, директором професійно-технічного училища в м. Харкові, із 1991 по 2004 рр. — першим заступником начальника управління освіти Харківської облдержадміністрації, заступником начальника Головного управління освіти і науки, начальником управління науки, вищої та професійної освіти Харківської облдержадміністрації. Працюючи на керівних посадах в органах управління освітою Харківщини, В. П. Головінов розробив та впровадив принципово нові підходи до управління професійно-технічною освітою в регіоні, першим в Україні реалізував ідею створення в області Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти. З ініціативи та під керівництвом Василя Петровича в Харківській області започатковано й здійснено реорганізацію ПТУ в навчальні заклади нового типу (професійні ліцеї, вищі професійні училища, центри професійно-технічної освіти), розпочато підготовку висококваліфікованих робітників з-понад 50 нових професій, створено 62 навчально-виробничі майстерні, 157 кабінетів із предметів професійної та загальноосвітньої підготовки, 60 кабінетів електронно-обчислювальної техніки, 100 навчальних лабораторій, 27 полігонів, побудовано навчально-виробничий корпус

професійно-технічного училища № 26 (поліграфістів), 8 майстерень, 60 квартир для педагогічних працівників, 6 овочесховищ, 8 ангарів для навчальної техніки, 3 їдальні, 1 котельня, 7 котелень переведено на опалення газом. Першим в Україні в 1992 р. В. П. Головінов створив обласний науково-методичний центр професійно-технічної освіти (ОНМЦ ПТО) і з 1996 по 2004 рр. працював його директором, поєднуючи з керівною посадою управлінця. Результати діяльності ОНМЦ ПТО у цей період щодо науково-методичного забезпечення проф­техосвіти в умовах реформування стали загальнодержавним надбанням. З ініціативи і безпосередньої організаційної та творчої участі Василя Петровича були першими в Україні засновані регіональні україно­мовні друковані видання з питань професійно-технічної освіти: газета «Вісник проф­освіти» (1992), науково-методичний журнал «Професійна освіта: теорія і практика» (1995). Із дня їх заснування В. П. Головінов упродовж 12 років на громадських засадах працював головним редактором цих видань. Із 2004 до 2015 рр. В. П. Головінов працював в Апараті Верховної Ради України головним консультантом секретаріату Комітету з питань науки і освіти. Має четвертий ранг державного службовця. За час роботи зарекомендував себе як високопрофесійний фахівець. До роботи ставився відповідально, творчо й сумлінно, виявляв високий рівень компетентності, пунктуальності та принциповості, дотримувався правил поведінки державного службовця, заслужив повагу в колективі. Брав безпосередню участь у підготовці низки проектів законів, зокрема таких як «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», а також національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна — 2010» та реалізації ряду міжнародних проектів, що стосувалися реформування професійно-технічної освіти. Активно співпрацював у щоденній роботі із центральними та регіональними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, науковими установами як член Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти при Кабінеті Міністрів України, член президії Громадської ради освітян і науковців України (ГРОНУ) і Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП), член ученої ради Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України та член редакційної колегії журналу «Професійно-технічна освіта». Багато років був заступником голови Експертної ради з професійно-технічної освіти при Державній акредитаційній комісії України, членом президії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Василь Петрович був делегатом та брав безпосередню участь у підготовці та роботі I та II Всеукраїнських з’їздів працівників освіти. Як дослідник В. П. Головінов є автором або співавтором 217 наукових праць, доповідей, публікацій у фахових та періодичних виданнях, більшість із яких присвячена проблемам реформування професійно-технічної освіти, створення законодавчої бази ПТО, розробки стандартів професійної освіти, розбудови нової моделі регіональної науково-методичної служби, історії профтехосвіти. За підручниками та навчальними посібниками нового покоління, автором або співавтором яких є Василь Петрович, сьогодні навчаються учні ПТНЗ усієї України. Вагомим здобутком здійснених ним наукових досліджень є виданий у 1998 р. окремою книгою історико-документальний нарис «Професійно-технічна освіта Слобожанщини», а також матеріали, написані Василем Петровичем і вміщені до енциклопедичного видання «Профтехосвіта України: XX століття» (2004). У 2015 р. В. П. Головінов обраний президентом Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). За зразкове виконання трудових обов’язків та результативну працю нагороджений грамотами Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2003, 2015), Подякою Голови Верховної Ради України з врученням цінного подарунка (2011), нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1995), «А. С. Макаренко» (2005), «За наукові та освітні досягнення» (2015), нагрудним знаком Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (2012), почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2001, 2002, 2005), відзнакою Все­української асоціації працівників професійно-технічної освіти «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України» (2002).