СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Вереша Роман  Вікторович

Вереша

Роман Вікторович

Відомий вчений, Громадський діяч, адвокат, доктор юридичних наук, професор

За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2018).
Роман Вікторович Вереша — відомий вчений-правознавець, педагог і громадський діяч. Результати його досліджень впроваджені в законопроектну роботу Верховної Ради України та правозастосовну діяльність. Як науковець сучасної формації він працює над інтеграцією системи вищої освіти України в європейський освітній простір. Народився 26 жовтня 1978 р. у с. Волосківці Менського району Чернігівської області. У 1996 р. закінчив із відзнакою Чернігівський юридичний коледж. Далі навчався на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де у 2001 р. здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра права. Ставши аспірантом, продовжив наукові пошуки й у 2004 р. захистив кандидатську дисерта­­цію, у 2017 р. — докторську. У 2011 р. йому при­­своє­но вчене звання доцента, у 2018 р. — професора.

Трудову діяльність Роман Вікторович розпочав у 1999 р. юрисконсультом, заступником голови правління з правових питань та юридичного забезпечення ЗАТ «ДСК». Із 2004 р. зосередився на науково-­освітній діяльності. Працював завідувачем юридичного відділення Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці, там же виконував обов’язки декана юридичного факультету. Далі пов’язав свою діяльність з Академією адвокатури України, де з 2007 р. пройшов шлях від старшого викладача, доцента до професора кафедри кримінального та адміністративного права. Входить до її спеціалізованої вченої ради. Основні напрями наукових досліджень професора — кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. У його доробку — понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручник і 9 посібників із грифом МОН України, 4 монографії, 2 бібліо­графічні видання, 12 науково-практичних посібників, 4 збірники судової практики. Вперше в Україні у 2006 р. він підготував та опублікував навчальний посібник «Вина у кримінальному праві: навчально-методичний вимір» адаптований до вимог ­Болонського процесу. Розробив унікальний навчально-практичний посібник «Кваліфікаційне оцінювання суддів України». Виступав на більше ніж 100 науково-практичних конференціях, форумах і круглих столах. Крім того, із 2008 р. Роман Вікторович є ­адвокатом. Активно долучається та іні­ціює різні громадські проекти, зокрема є заснов­ником та головою ГО «Чернігівщина», член Всеукраїн­ської асоціації кримінального права. У 2015 р. входив до конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції. За період роботи у комісії брав активну участь у започаткуванні та виробленні єдиних право­вих засад антикорупційного законодавства України. Був експертом проекту «Справедливе правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAІD). У межах співпраці із цим проектом впроваджені конкретні пропозиції щодо очищення судової влади й реформування судової системи України; потреби вдосконалення законодавства в контексті конституційної зміни обсягу суддівського імунітету; налагодження діалогу між судами й громадськістю для підвищення прозорості процесу здійснення правосуддя та посилення підзвітності суддів. За плідну громадську, науково-освітню й правову діяльність Роман Вікторович нагороджений численними відомчими та громадськими нагородами.