СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Тараненко Сергій Дмитрович

Тараненко

Сергій Дмитрович

Генеральний директор — голова правління публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод»

За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток та державне будівництво, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобудування, залізничного транспорту, забезпечення перевезення вантажів і пасажирів, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагород­жений орденом «За заслуги» III (2004), II (2012) та I ступенів (2015). Заслужений працівник промисловості України (2009). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2016).
Очоливши Дніпропетровський стрілочний завод (ДнСЗ), що перебував у передбанкрутному стані, Сергій Дмитрович Тараненко за три роки вивів підприємство на рівень національного лідера у розробці, виробництві та постачанні стрілочної продукції для Укрзалізниці, до лав провідних виробників цієї продукції у країнах СНД, головного вітчизняного експортера стрілочної продукції за кордони України. Головним наслідком відповідального ставлення Сергія Тараненка до обраної у житті справи, державницького мислення та високопрофесійного вирішення виробничих проблем у трудовому колективі, який очолює, є збереження вітчизняної галузі з виробництва стрілочної продукції, динамічний розвиток та посилення її конкурентоспроможності, збільшення експортного потенціалу держави, особистий внесок у зміцнення промисловості та економічної незалежності України на світових ринках. Народився 15 лютого 1959 р. у Дніпропетровській області. У 1985 р. закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту.

Трудову діяльність розпочав у 1977 р. слюсарем на металургійному комбінаті «Криворіжсталь» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1988 р. заснував промислово-будівельну компанію, що займалася будівництвом та ремонтом під’їзних залізничних колій промислових підприємств на теренах України та СНД. За десять років виробничої діяльності річний товарообіг підприємства сягнув 25 млн дол. США в еквіваленті. Здобувши практичний досвід роботи в нових соціально-економічних умовах, у 1998 р. висунув свою кандидатуру на посаду керівника Дніпропетровського стрілочного заводу.

На загальних зборах акціонерів 15 лютого 1999 р. С. Д. Тараненко обраний на посаду голови правління — генерального директора ДнСЗ. Упродовж одного року наполегливої праці трудовим колективом під керівництвом Сергія Тараненка ліквідовано всі заборгованості, відновлено призупинене виробництво та налагоджено партнерські зв’язки, втрачені внаслідок розпаду Радянського Союзу. Не зупиняючись на першому кроці, робітники заводу під керівництвом нової команди однодумців Сергія Тараненка у жорсткій конкурентній боротьбі вибороли довіру та звання головного розробника, виробника й постачальника стрілочної продукції для Укрзалізниці.

Фундаментальною перевіркою виробничо-технічного і конструкторсько-технологічного потенціалу трудового колективу заводу стало залучення підприємства до безпосередньої участі у реалізації Галузевої програми ДП «Укрзалізниця» із впровадження прискореного і швидкісного руху пасажирських потягів на українських залізничних магістралях, впровадження безстикової колії. У стислі терміни за ініціативи Сергія Тараненка на заводі створено проектно-конструкторський відділ, який на замовлення «Укрзалізниці» вперше в Україні розробив, а трудовий колектив вперше в Україні виготовив і впровадив у колію серію безпечних, зносостійких стрілочних переводів нового покоління, здатних пропускати потяги на швидкостях до 200 км/год; переводів із безперервною поверхнею кочення, придатних до вварювання у безстикову колію. З метою удосконалення якості та виготовлення конкурентоспроможної стрілочної продукції для швидкісних магістралей на рівні європейських і світових стандартів на підприємстві, за ініціативи Сергія Тараненка, починаючи з 2003 р., щорічно, за наявності фінансово-економічних можливостей, на модернізацію виробництва витрачається до 50 млн грн власних коштів. Завдяки цьому, вперше серед стрілочних заводів країн СНД, механічна обробка основних деталей стрілочних переводів для головних магістралей здійснюється за спеціальною технологією на сучасному механо­обробному центрі німецького виробництва.

Вперше з використанням поздовжньо-фрезерного портального верстату операція стругання рейкових деталей була замінена фрезеруванням, внаслідок чого суттєво поліпшено якість обробки поверхні, підвищено зносостійкість стрілочних переводів у колії. При створенні нових стрілочних переводів, придатних до вварювання у безстикову колію, фахівці заводу у співпраці із вченими Інституту електрозварювання ім. Євгена Патона НАН України розробили нову технологію зварювання,

для якої на вітчизняному підприємстві на замовлення Дніпропетровського стрілочного заводу розроблено та виготовлено нову зварювальну машину К 924.

З метою підвищення продуктивності праці та збільшення точності параметрів оброблюваних деталей на заводі планомірно здійснюється модернізація механообробних верстатів шляхом встановлення ЧПУ і числової індикації. Внаслідок пуску в експлуатацію механізованої формувальної лінії IMF, що виготовлена відомою у світі компанією, попри економічну кризу, у квітні 2012 р. на підприємстві розпочато виробництво високомарганцевої сталі марки 110Г13Л (сталі Гадфільда) за технологією холодно-твердіючих сумішей (ХТС). У такий спосіб, вперше серед стрілочних заводів країн СНД, на ДнСЗ розпочали виробництво відливок моноблоків хрестовин і осердь для стрілочних переводів за технологією ХТС. Нове обладнання дозволило суттєво підвищити обсяги виробництва, виробляти відливки форм довжиною від трьох до п’яти метрів з якістю поверхні європейського класу, розширити асортимент ливарного виробництва за рахунок змінного обладнання для гірничо-переробної промисловості. Прагнучи знизити собівартість виробленої продукції, на заводі запровадили прогресивні енергозберігаючі технології з використанням сучасного європейського обладнання. Таким чином споживання електроенергії та природного газу суттєво знижено, енергоємність виробництва виведено на оптимальний рівень.

Не уявляючи сучасного ефективного виробництва без тісної співпраці з наукою, Сергій Тараненко активно і наполегливо сприяє впровадженню наукових досягнень у виробництво. Сергій Дмитрович — кандидат технічних наук, академік Транспортної академії України. Кандидатська дисертація присвячена вдосконаленню технологій виготовлення і конструкцій вітчизняних стрілочних переводів. Ця тематика також висвітлюється у книзі «Виробництво стрілочних переводів в Україні», чисельних наукових працях, монографіях, співавтором яких є Сергій Тараненко. Завдячуючи активній співпраці науки та виробництва ДнСЗ має у здобутку 10 патентів на елементи верхньої будови колії. Серед ділових партнерів підприємства — низка провідних академічних та науково-дослідних інститутів України. У 2016 р. Дніпропетровський стрілочний завод урочисто відзначив 100-річний ювілей від дня заснування. Знаменну дату трудовий колектив зустрів як визнаний флагман залізничного машинобудування в Україні. Модернізований сучасний виробничий комплекс, що складається із сталеливарного і стрілочного виробництв, забезпечує повний цикл виготовлення стрілочної продукції. Виробнича потужність підприємства (залежно від складності конструкції) — 10 000–12 000 приведених комплектів стрілочних переводів на рік. Спеціалізуючись на розробці, виробництві та постачанні стрілочних переводів для прискореного і швидкісного руху, завод виробляє широкий спектр стрілочної продукції для магістральних колій, під’їзних колій промислових підприємств, метрополітенів, міського легкого залізничного транспорту, а також управлінь міського електричного транспорту, які експлуатують трамвайні колії. Із 45 000 стрілочних переводів, що експлуатуються на залізницях України, майже 80% переводів — виробництва ДнСЗ. Окрім внутрішніх ринків, продукція заводу успішно експлуатується у країнах СНД, визнана і набуває все більшого попиту серед залізничних компаній 30 країн світу. На заводі працює близько 750 фахівців різноманітних професій, з них 70% мають вищу та середню освіту. З метою підтримання персоналу підприємства на конкурентоспроможному рівні, адміністрація підприємства на чолі з Сергієм Тараненком здійснює системну перепідготовку та перенавчання робітників заводу. Стимулюючи працівників до сумлінної праці, керівництво підприємства стабільно виплачує заробітну плату — одну з найвищих серед заводів транспортного машинобудування регіону. Завод бере активну участь у повсякденному житті міста Дніпра. Підприємство сприяє укріпленню матеріальної бази дитячих та медичних закладів. Надається підтримка органам Міністерства оборони України та Міністерству внутрішніх справ України. Завод допомагає ветеранам Другої світової війни, районній організації Товариства Червоного Хреста, пенсійному фонду. Трудовий колектив долучається до організації різноманітних свят у рідному місті. Долаючи кризові явища в державі, завод динамічно розвивається. Триває модернізація виробництва. Активно підтримується усталена ділова співпраця з ПАТ «Укрзалізниця», освоюються нові світові ринки. Нарощуються обсяги виробництва, поліпшуються виробничо-економічні показники, організація виробничого процесу стає дедалі гнучкою. Персонал оволодіває новітніми комп’ютерними технологіями, вив­чає англійську мову, системно поліпшує свої професійні якості відповідно до вимог ринку. У повсякденній діяльності трудовий колектив заводу на чолі із Сергієм Тараненком керується тим, що на шляху до європейського простору необхідно робити все, щоб Україна посіла гідне місце серед розвинутих країн Європи. Торгова марка ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» є переможцем багатьох всеукраїнських та регіональних конкурсів. За особисті професійні якості та вагомі трудові успіхи Сергію Дмитровичу Тараненку присвоєно звання почесного працівника транс­порту України (2001), почесного залізничника (2002).