СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Сухонос Віктор Володимирович

Сухонос

Віктор Володимирович

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор


Ветеран прокуратури України Віктор Володимирович Сухонос зробив вагомий особистий внесок у боротьбу зі злочинністю та корупцією в Україні. Виховав кілька поколінь висококваліфікованих, конкурентоспроможних юристів. Його професіоналізм, досвід, вагомі наукові здобутки, сумлінна продуктивна праця є взірцем для молодого покоління правників органів прокуратури України. Народився 15 червня 1944 р. у с. Тале Ірбейського району Красноярського краю (РФ). Закінчив юридичний факультет Красноярського державного університету. В органах прокуратури — з 1973 р. Працював слідчим прокуратури, прокурором Срібнянського і Чернігівського районів, Самаркандської області (Узбекистан). З 1992 по 1997 рр. Віктор Володимирович очолював прокуратуру Сумської області, де проводив наполегливу роботу з реабілітації осіб, незаконно засуджених за радянських часів.

Працював в управлінні кадрів прокуратури колишнього СРСР і Генеральної прокуратури України. Набутий в органах прокуратури досвід боротьби з порушеннями законності та злочинністю визначив коло його наукових інтересів і зумовив перехід на викладацьку роботу. Пропозиції, зауваження, рекомендації Віктора Володимировича враховані керівництвом Генеральної прокуратури України та Верховною Радою України під час реформування органів прокуратури. У 2005 р. В. В. Сухоноса призначили ректором Академії Генеральної прокуратури України. З метою підвищення науково-методологічного рівня викладання він впроваджує нові освітні технології, проводить підбір викладачів і організовує творчу взаємодію з провідними вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. Потім обіймав посаду декана юридичного факультету Україн­ської академії банківської справи, нині — професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету. Основний напрям наукових досліджень — управління кадрами в органах прокуратури, що виклав у двох монографіях (2000, 2014). Зокрема, розробив особисту комплексну систему, елементами якої є напрями, етапи, принципи, види і форми зазначеної діяльності. Вважає, що від якісного добору кадрів, рівня кваліфікації та компетентності залежать результати професійної діяльності в цілому. Загалом написав 6 монографій, понад 100 наукових праць. За загальною редакцією Віктора Володимировича видано підручники «Прокуратура України» (надано гриф МОН України) і підручник «Кримінальне право України. Загальна частина». У співавторстві видано 5 навчальних посібників. В. В. Сухонос обраний членом наукової ради НАН України з координації наукових фундаментальних правових досліджень, очолює консультативну раду при прокуратурі Сумської області, вчену раду Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, член двох спеціалізованих вчених рад. Державний радник юстиції 3 класу. За сумлінне виконання службових обов’язків, високу професійну майстерність у захисті конституційних прав і свобод громадян, ініціативу і наполегливість в організації роботі із зміцнення законності та правопорядку Віктору Володимировичу присвоєно звання почесного працівника прокуратури України. Нагороджений 6 військовими ювілейними медалями, подяками за роботу в органах прокуратури, Української академії банківської справи, Національного банку України та облдержадміністрації. Виховав двох синів. Життєве кредо: «Законність понад усе».