СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Оскольський Валентин Володимирович

Оскольський

Валентин Володимирович

Президент Спілки економістів України

За заслуги в розвитку економіки та фондового ринку присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (1996).
Вчений-економіст Валентин Володимирович Оскольський є ідеологом і фундатором одного із базових сегментів ринкової економіки України — ринку цінних паперів. Відомий діяч фондового ринку в Україні та за кордоном, він зробив вагомий внесок у теорію ринкової економіки та практику біржової діяльності. Народився 25 травня 1941 р. у м. Краматорськ. Після закінчення Краматорського машинобудівного технікуму працював на міському заводі токарем, згодом — техніком-конструктором. Відслужив в армії, де отримав спеціальність медпрацівника. Вищу освіту здобув у Київському інституті народного господарства (нині — Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), за спеціальністю — економіст. Валентин Оскольський не лише успішно вчився, а й брав активну участь у житті вишу, саме йому належить ідея організації інститутського Клубу веселих і кмітливих. Лідерські якості, волю і характер загартував, очолюючи штаб будівельних загонів на Київщині, які за трудовий семестр освоювали близько 350 млн крб. капіталовкладень.

У 1970 р. Валентин Оскольський очолив фінансово-господарський відділ Київського обкому ЛКСМ України. З 1975 р. — заступник директора заводу електротранспорту ім. Дзержинського, згодом — директор Київського дослідно-експериментального заводу «Супутник». З 1977 по 1981 рр. — начальник планово-фінансового управління Головного управління з іноземного туризму при Раді Міністрів УРСР. За його ініціативи і безпосередньої роботи в порядку експерименту Інтуристом СРСР було передано матеріально-технічну базу, розташовану на території УРСР, у пряме управління Головінтуристом УРСР. З 1981 р. — старший референт економічного відділу Ради Міністрів УРСР, де пройшов шлях до заступника завідувача економічного відділу. За його безпосередньої участі закладені основи для переходу підприємств на новий господарський механізм, ринкові відносини. У 1991 р. Валентин Оскольський створив першу в країні Українську фондову біржу, є її незмінним головою правління. Опублікував 7-томник власних науково-методичних розробок з питань фондового ринку, термінології, правил організації та механізму функціонування ринку цінних паперів в Україні. Є співавтором Закону України «Про цінні папери і фондову біржу». З 2003 р. очолює всеукраїнську громадську організацію «Спілка економістів України», яка сприяє розвитку економічної науки, бере участь у впровадженні в практику господарювання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в бізнесі, маркетингу, плануванні, обліку, контролі, займається економічним аналізом та прогнозом. Крім того, В. В. Оскольський є координатором Всесвітньої спілки економістів, входить до складу виконавчого комітету Федерації Євро-Азійських фондових бірж, у 2002 р. був обраний віце-президентом цієї організації. Як керівник Асоціації товарної нумерації України є офіційним представником від України у міжнародній асоціації GS1. Представляв Україну на багатьох міжнародних форумах у понад 50 країнах з питань фондового ринку та розвитку товарної нумерації і штрихового кодування. У 1993 р. В. В. Оскольський став співзасновником Київського славістичного університету, першим завідувачем кафедри економічного факультету, автор проекту економічної освіти у цьому виші. Нині — почесний доктор університету, професор. У 2003 р. за ініціативою Валентина Володимировича на Українській фондовій біржі відкрилася Студентська фондова біржа. В. В. Оскольський — академік Академії економічних та Академії інженерних наук України. У доробку — понад 100 статей, наукових доповідей, багатьох підручників і монографій. Має двох доньок, дідусь п’ятьох онуків. Улюблений вислів: «Потом — плохой парень».