СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Мотренко Тимофій Валентинович

Мотренко

Тимофій Валентинович

Головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, начальник Головного управління державної служби України (2003–2011), доктор філософських наук, професор, Дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України

Тимофій Валентинович Мотренко відзначений високими державними нагородами. За значний особистий внесок у державне будівництво і розвиток освіти, підготовку кадрів державних службовців, вагомі досягнення у професійній діяльності присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2003). За вагомий особистий внесок у розвиток соціальної сфери та системи державної служби, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ (1998), ІІ (2008) та І (2009) ступенів.
Професор Т. В. Мотренко є одним з авторитетних організаторів науково-освітньої сфери України. Працюючи у Кабінеті Міністрів України (1999–2003), активно сприяв розвиткові української науки та освіти і створенню їх нової нормативно-правової бази. Також є визнаним фундатором галузі наук «Державне управління». У період роботи Т. В. Мотренка начальником Головного управління державної служби (2003–2011) та головою Експертної ради ВАК України з державного управління (2004–2010) були зроблені вирішальні кроки у становленні галузі наук «Державне управління» та спеціальності «Державна служба», значно розширена мережа вищих навчальних закладів з підготовки відповідних фахівців. Нині багатогранна діяльність науковця, філософа та державного діяча Тимофія Мотренка відома не лише в Україні, а й за її межами. Народився 22 листопада 1948 р. у м. Вінниця. Батько — Валентин Тимофійович, мати — Любов Арсентіївна. У 1987 р. закінчив із відзнакою Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Філософія», викладач філософських дисциплін. У 1998 р. Тимофій Валентинович здобув другу вищу освіту, закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», присвоєно кваліфікацію «Економіст». Трудовий шлях почав у 1966 р. токарем на Вінницькому радіоламповому заводі. З 1980 по 1986 рр. — соціолог, старший соціолог відділу кадрів Вінницького заводу ім. 60-річчя Жовтня. У 1985–1991 рр. — заступник уповноваженого Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР Вінницького облвиконкому, другий секретар Вінницького міськкому Комуністичної партії України. З 1987 по 1996 рр. — старший викладач кафедри історії світової та вітчизняної культури, доцент кафедри історії української та зарубіжної культури Вінницького педагогічного інституту. В період 1994–1996 рр. також був радником Міністра Кабінету Міністрів України. Чимала заслуга Тимофія Валентиновича у розвитку соціальної сфери Вінниччини. З 1996 по 1999 рр. обіймав посаду заступника голови з гуманітарних питань та заступника голови з питань соціальної та гуманітарної політики, соціального захисту населення і охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації. З 1999 р. Тимофій Мотренко працює на державній службі в Уряді України. У 1999–2000 рр. — заступник Міністра Кабінету Міністрів України; в 2000–2003 рр. — заступник Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України; заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України — директор Департаменту внутрішньої політики, Департаменту зв’язків з Верховною Радою

України та моніторингу інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України; заступник міністра Кабінету Міністрів України. З 2003 по 2011 рр. — начальник Головного управління державної служби України. Очолюючи центральний орган виконавчої влади, Т. В. Мотренко спрямував зусилля на забезпечення максимальної прозорості діяльності державних службовців та відборі професійних та високоморальних кадрів. Входив до Координаційного комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України. З 2005 р. — заступник голови Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України. Після закінчення державної служби, з урахуванням значного досвіду управлінської діяльності, у 2011 р. Тимофія Мотренка запросили на посаду віце-президента групи компаній «ВіДі груп» у місті Києві. Згодом працював віце-президентом Інституту конкурентного суспільства. Нині — головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, професор кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перебуваючи на відповідальних державних посадах, Тимофій Валентинович активно займається науковою роботою. У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію «Проблема свідомості в «Філософії духу» Гегеля». Пізніше розширив тематику, захистивши у 2004 р. докторську дисертацію «Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії XIX–XX століть». Загалом написав понад 70 наукових праць з філософії та державного управління. З 2004 р. — професор, у 2010?р. обраний член-кореспондентом, а в 2016 р. — дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук України. Професор Т. В. Мотренко брав участь у реалізації багатьох державних програм і проектів. Очолював робочу групу з підготовки Національної стратегії розвитку людського потенціалу України та проекту відповідного Указу Президента України (2010–2011). Розробив наукову тему та наукову доповідь «Освітянські проблеми розвитку людського потенціалу як чинник підвищення економічної ефективності освіти в сучасних умовах», яка обговорювалась на щорічних зборах НАПН України (2012). У рамках українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» спільно із Канадським бюро міжнародної освіти готував навчальний посібник «Розвиток лідерства» (2011–2012). У співпраці з Інститутом конкурентного суспільства та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» реалізував проект «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ» (2013–2014). У Відділенні психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України Т. В. Мотренком провадиться науково-дослідна робота «Філософсько-психологічні аспекти феномену лідерства в умовах трансформаційних змін: потенціал, виклики та загрози для суспільної ефективності», в рамках якої ведуться наукові дослідження та готується до друку відповідна монографія. Тимофій Валентинович приділяє увагу підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Наставник та науковий консультант молодих вчених у написанні магістерських робіт та кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті законодавства Верховної Ради України. Очолює спеціалізовану вчену раду за спеціальністю «Державне управління» та є членом спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Юридичні науки» в Інституті законодавства Верховної Ради України. Розробив і викладає навчальні курси «Введення до спеціальності. Державна служба» та «Філософські проблеми державного управління» на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бере активну участь у громадській роботі, член Ради Федерації профспілок України, член Президії Центрального Комітету профспілки працівників державних установ України. Плідна організаційна, наукова та педагогічна діяльність Т. В. Мотренка відзначена високими нагородами: Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2000, 2008), Подякою Кабінету Міністрів України (2001), почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2003), нагрудним знаком «Державна служба України «За сумлінну працю» (2003), почесним знаком НАПН України «Ушинський К. Д.» (2008), медаллю НАПН України «Григорій Сковорода» (2014). У вільний час Тимофій Валентинович любить читати, переважно книги з філософії. Захоплення — книги, спорт, кулінарія. Дружина Людмила Анатоліївна — математик-економіст за освітою, син Тимофій — інженер-будівельник, донька Анастасія — медик.