СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Степовик Дмитро Власович

Степовик

Дмитро Власович

Завідувач відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, професор Київської православної богословської академії

За вагомий особистий внесок у розвиток духов­ності в Україні, багаторічну плідну церковну діяльність нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня (2008).
Ім’я та праці провідного науковця, мистецтвознавця Дмитра Власовича Степовика широко відомі в Україні та за її межами. Три докторських ступені — з мистецтвознавства, філософії та богословських наук — він отримав завдяки багаторічній копіткій праці над дослідженням українського класичного мистецтва давніх віків та його зв’язків із західноєвропейською художньою культурою. Народився 7 жовтня 1938 р. у с. Слободище Бердичівського району на Житомирщині. У 1960 р. з відзнакою закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, обрав спеціалізацію «Мистецька критика, культурологія». Працював журналістом у газеті «Молодь України». У 1970 р. закінчив аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського НАН України, захистив дисертацію «Творчість гравера XVII століття Олександра Антонія Тарасевича».

Відтоді з інститутом пов’язав подальший творчий шлях, нині Дмитро Степовик — завідувач відділу образотворчого мистецтва. Започаткував новий напрям з дослідження сакрального мистецтва, вивчає відродження давніх мистецьких стилів у сучасному іконописі. У Києві в 1984 р. захистив докторську дисертацію «Прогресивні напрямки в болгарському образотворчому мистецтві: 1878–1978 роки». У 1990 р. в Українському вільному університеті (Мюнхен, Німеччина) захистив другу докторську дисертацію «Проблема стилів в українській гравюрі XVI–XVIII століть». Там же, у 1992 р. — габілітаційну докторську дисертацію на тему «Храм і духовність» та «Скарби України». Написав понад 50 науково-популярних книг, основні з них: «Олександр Тарасевич. Становлення української школи гравюри на металі», «Іван Щирський: Поетичний образ в українській бароковій гравюрі», «Скульптор Михайло Паращук», «Скульптор Лео Мол», «Історія української ікони Х–ХХ століть», «Історія Києво-Печерської лаври», «Українська ікона: Іконотворчий досвід діаспори», «Яків Гніздовський», «Сучасна українська ікона», «Патріарх Мстислав: Життя і архіпастирська діяльність», «Мистецтво ікони: Рим — Візантія — Україна», «Українська гравюра бароко», «Володимирський собор: Історія. Архітектура. Малярство». У доробку філософа, теолога та мистецтвознавця Д. В. Степовика також понад 700 статей. Головний акцент робить на гуманістичних основах національного мистецтва, на виявах у творах мистецтва різних епох поширених світових мистецьких стилів. Під керівництвом професора Д. В. Степовика захищено 18 кандидатських дисертацій. Він є академіком Академії наук вищої освіти України. Викладацька діяльність включає курси лекцій, як запрошеного професора, — «Історія української культури» в Українському вільному університеті у Мюнхені; «Іконологія й іконографія» — в Українському католицькому університеті в Римі та у філії університету в Лондоні; «Українське образотворче мистецтво» в Альбертському університеті в Едмонтоні — Канада; і в Україні — «Релігії, культи і секти» на філософському факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; «Історія християнського мистецтва», «Візантологія» — в Київській православній богословській академії УПЦ КП. Нагороджений урядовими та церковними нагородами, є повним кавалером ордена святого Володимира, академічної премії ім. Івана Франка Президії НАН України, премії ім. митрополита Андрія Шептицького Фонду духовного відродження України, премії ім. Івана Нечуя-Левицького та ін.