СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Чабан Орест  Йосифович

Чабан

Орест Йосифович

Віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, професор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор

За особливі заслуги перед українським народом нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2002).
Забезпечення тепла і світла як невід’ємних благ сучасної цивілізації сприяє утвердженню професії енергетика як украй необхідної людству. Видатним представником плеяди науковців цієї сфери є Орест Йосифович Чабан — почесний енергетик України та СНД, шанований педагог та вчений. Народився 2 березня 1931 р. у с. Долина на Лемківщині (нині територія Польщі). Випуск­ник Львівської політехніки 1953 р. з кваліфікацією інженера-теплоенергетика. Виробничу діяльність протягом 1953–1968 рр. здійснював на інженерних посадах у Львівській енергоналагоджувальній організації ОРГРЕС. Виконував випробовування, експериментальні дослідження та налагодження енергообладнання на багатьох теплових електростанціях Радянського Союзу, був керівником комплексів пуско-налагоджувальних робіт на першому енергоблоці 150 МВт ТЕС «Південна»

в Азербайджані та на перших енергоблоках 200 МВт Молдавської ТЕС і Бурштинської ТЕС в Україні. Наукові результати цих робіт стали основою кандидатської дисертації, яку захистив у 1968 р. Продовжував роботи теплоенергетичної тематики на посадах доцента і професора кафед­ри теплових електростанцій Львівського політехнічного інституту впродовж 1968–2011 рр. У 1968–1975 та 1990–1996 рр. очолював кафедру. Докторську дисертацію захистив у 1989 р., відобразивши в ній результати власних напрацювань теорії моделювання систем передачі теп­ла в енергооб’єктах. Громадська діяльність Ореста Йосифовича зосереджена у Науково-технічній спілці енергетиків України (НТСЕУ), до якої він входить із 1953 р., а з 1991 р. є віце-президентом. У період з 1970 до 1990 рр. був членом Центральної ревізійної комісії Всесоюзної ради науково-технічних товариств СРСР та тричі делегатом відповідних всесоюзних з’їздів. З 1988 р. — член Народного руху України, Львівської крайової ради та її проводу, делегат ІІ та ІІІ З’їздів НРУ (до перетворення НРУ в партію). З 1989 р. — член суспільно-культурного товариства «Лемківщина», яке очолював у 1990–1994 рр., організовував перші виїзди на Лем­ківську Ватру, був співорганізатором І Все­українського конг­ресу лемків та головою оргкомітету І Світового конгресу лемків. Тоді ж у Львові в музеї народної архітектури була зведена та відкрита лемківська церква. У 1990 р. обраний депутатом Залізничної районної ради м. Львова, тоді ініціював створення та очолив першу раду мікрорайону м. Львова. У 1995–2005 рр. — член бюро та голова секції енергетики Західного наукового цент­ру НАН України. Одружений, має трьох дітей та шістьох онуків. Багаторічна діяльність О. Й. Чабана тепло­енергетичної тематики поступово поширюється також на всю енергетику — всі галузі, сфери та види енергетичної діяльності у взаємодії. Досліджується роль енергетики як чинника національної безпеки. Виконані опрацювання стосовно світоглядних та методичних основ керування розвитком енергетики. Висновки стосуються також загальнодержавних справ: зв’язки громадськості та органів державної влади повинні здійснюватися на партнерських засадах; доцільним є посилення ролі громадськості як чинника національної безпеки, особ­ливо у сфері формування політики; в системі влади (всіх рівнів) керівні функції розвинені недостатньо, слабше ніж управлінські. Щиро вболіваючи за благополуччя Батьківщини, Орест Йосифович обрав своє життєве кредо: «Будьмо господарями рідного краю».