СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Мозговий Володимир  Федорович

Мозговий

Володимир Федорович

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА, ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ АТ «МОТОР СІЧ», КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

За вагомий особистий внесок у розвиток віт­чизняного машинобудування, значні досягнення у розробці та виробництві сучасних двигунів для літаків та гелікоптерів, впровадження новітніх технологій присвоєно почесне звання «Заслужений машинобудівник України» (2007).
На провідному підприємстві Володимир Федорович Мозговий — людина незамінна, адже визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва. Фахівець високого класу, з трудовим професійним досвідом і тривалим стажем, Володимир Мозговий здобув репутацію здібного керівника і організатора. Народився 17 жовтня 1955 р. у м. Оріхів Запорізької області. Упродовж 1971–1975 рр. навчався в Оріхівському сільськогосподарському технікумі. Вищу освіту здобув на машинобудівному факультеті Запорізького машинобудівного інституту (1980). Після закінчення вишу розпочав трудову діяльність інженером-технологом на Запорізькому моторобудівному заводі (нині АТ «МОТОР СІЧ») .

На цьому підприємстві працює понад 30 років, пройшовши шлях від інженера-технолога до головного технолога. Показав приклад самовідданого служіння обраній справі. Займався технологічною підготовкою виробництва турбореактивних двигунів для літаків АН-124, АН-140, АН-148 та ін. Під керівництвом Володимира Федоровича технологічна служба розробила та впровадила новітні технології: високошвидкісне фрезерування осьових, відцентрових моноколіс та корпусних деталей; фрезерування широкохордних лопаток; глибинне шліфування; фінішна обробка лопаток та чимало інших. Впроваджені системи автоматизованої підготовки виробництва: розробки технологічних процесів; проектування технологічного оснащення; розробки програм на верстати з числовим програмним керуванням. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Забезпечення параметрів якості порожнистих валів газотурбінних двигунів технологічними методами» (2003). Маючи глибокі професійні знання і високу наукову кваліфікацію, кандидат технічних наук Володимир Мозговий активно займає­ться наукою: результати досліджень описані у 8 монографіях, 85 публікаціях. Володимир Федорович — автор та співавтор підручників для студентів вищих навчальних закладів «Технологія виробництва авіаційних двигунів» у 5-ти томах. Плідну наполегливу працю головного технолога АТ «Мотор Січ» гідно відзначено: за участь у роботі «Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємких виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)» Володимир Мозговий удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Своїми успіхами завдячує батькам, друзям та наставникам, які завжди були поруч, надійному тилу — дружині Тетяні Олексіївні та сину Сергію. Життєве кредо Володимира Федоровича: «Межі досконалості технологій немає».