СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Малахов  Валерій  Павлович

Малахов

Валерій Павлович

Ректор Одеського національного політехнічного університету (1987–2010), президент Одеської обласної організації Союзу наукових та інженерних об’єднань України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор

За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих інженерних кадрів, розвиток національної освіти, плідну нау­ково-педагогічну діяльність нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ (1998), ІІ (2004) та І (2008) ступенів.


Внесок Валерія Павловича в розвиток освіти Південного регіону та України в цілому складно переоцінити. Під його керівництвом Одеський національний політехнічний університет здобув сучасний статус і нині входить до десятки кращих технічних університетів України. Народився 9 липня 1941 р. в Хабаровському краї (Росія). У 1963 р. закінчив Одеський політехнічний інститут (тепер Одеський на­­ціо­­наль­ний політехнічний університет) за спе­ціаль­ністю «Автоматика і телемеханіка» і за­ли­шився працювати в альма-матер. Послідовно обіймав основні педагогічні посади, упродовж 1975–1985 рр. очолював факультет, з 1985 до 1987 рр. — проректор з навчальної роботи. Понад 20 років працював ректором університету. За роки трудової діяльності В.П. Малахов став воістину почесною особистістю, що підтверджують численні звання та нагороди. Перший в Україні і другий у Радянському Союзі ректор, обраний колективом на альтернативній основі з восьми претендентів, відомий фахівець у галузі технічної кібернетики, питань підготовки кадрів у вищій школі, а також розвитку реформування системи національної освіти. Засновник наукової школи з розробки методів і засобів автоматизованого синтезу і проектування електронних приладів управління і контролю, інформаційно-вимірювальної та обчислювальної техніки. Понад 12 років В.П. Малахов очолював Раду ректорів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації Південного регіону, у 1996–2002 рр. як член виконавчого комітету Асоціації університетів Європи був представником університетів Украї­ни. У 1996 р. університет був прийнятий до Світової асоціації університетів, а у 1994 р. — до Асоціації університетів Європи. У 2006 р. університет підписав у місті Болонья (Італія) Велику Хартію Університетів. Спільною угодою ректора В.П. Малахова і Генерального секретаря ЮНЕСКО в 2002 р. в університеті була створена кафедра ЮНЕСКО. У 2007 р. університетом отримано міжнародний сертифікат відповідності Стандарту управління якістю навчального процесу та наукових досліджень ISO 9001:2001.


Вагомим є внесок Валерія Павловича у науку. Під його керівництвом захистилися 8 докторів та 15 кандидатів наук, вчений опублікував особисто і у співавторстві понад 250 наукових праць, 16 монографій, підручників і навчальних посібників з грифом МОН, отримав 7 патентів на винаходи. Заснував і понад 20 років працював головним редактором нині відомого у науковій спільноті науково-практичного журналу «Праці Одеського політехнічного університету». Є членом Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, Національної спілки журналістів України, Міжнародного товариства з інженерної педагогіки, академіком Академії наук вищої школи України. Президент Одеської обласної організації Союзу наукових та інженерних об’єднань України, член Міжнародного товариства з інженерної педагогіки. В.П. Малахов удостоєний звань «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник народної освіти України», відзначений премією ім. В. І.

Вернадського. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів Украї­ни, медаллю Президента України «20 років незалежності України», орденом святого рівно­апостольного князя Володимира, міжнародною нагородою ім. Сократа «За вагомий особистий внесок в інтелектуальний розвиток сучасного суспільства», міжнародними нагородами «Свята Софія», «Лаври слави» і «Славянская доб­лесть». Відзначений почесними нагородами НАН України, НАПН України, АНВШ Украї­ни, ЦК профспілок України, МОН України. Визнаний почесним громадянином міста-героя Одеси. Нині Валерій Павлович перебуває на заслу­женому відпочинку, на громадських засадах працює професором-консультантом у вищих навчальних закладах України, пише книги про події в Україні, вищій школі та власні спогади часів незалежності.