СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Осадча Віра  Миколаївна

Осадча

Віра Миколаївна

Завідувач кафедри українського народного співу та музичного фольклору Харківської державної академії культури, кандидат мистецтвознавства, професор

За вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2010).
Дивлячись на регалії Віри Миколаївни Осадчої, поволі переконуєшся у глибоко творчій душевній організації цієї талановитої жінки. Вона горить обраною справою, натомість відкриваючи нащадкам таємниці української культури. Народилася 21 квітня 1952 р. у м. Харків. Вищу музичну освіту здобула у Ленінградській консерваторії (нині Санкт-Петербурзька державна консерваторія імені М. А. Римського-­Корсакова) за фахом «Музикознавець-фоль­клорист» (1976). Віра Миколаївна — збирач, виконавець і дослідник народнопісенної культури Сходу України, організатор системи фольклорної роботи з відродження і пропагування традиційної музичної спадщини в структурі Харківського обласного центру народної творчості (1978–2010). Заснов­ниця фестивального фольклорного руху на Харківщині,

зокрема фестивалів «Фольклорна толока» (1994), «Покуть» (1996–2012), «Кроковоє коло» (1999–2013). Етно­співачка, створила перший на Сході України фольклористичний гурт «Слобожани» (1983), фольклорист Міського театру народної музики України «Обереги», керівник фольклорного гурту (1992). Досліджує проблеми побутування пісенної культури усної традиції в сучасному культурному середовищі, структурні і стильові особливості фольклору Слобожанщини. З 1972 р. бере участь у фольклорних експедиціях, зокрема з вивчення пісенності Вологодської, Архангельської та Бєлгородської областей (Росія, 1972–1978), традиції українських та російських поселень історичної Слобожанщини (з 1978). Здійснила також експедиції у Він­ницьку, Волинську, Львівську, Полтавську, Херсонську області. Власний фонд фонозаписів В. М. Осадчої сягає 2,5 тис. зразків. У 1980–1992 рр. дослідниця брала участь у студійних, польових записах на Харківщині та підготовці програм Всеукраїнського радіоконкурсу «Золоті ключі». З 1979 р. виступала у телевізійних та радіопрограмах з пропагування традиційної культури краю. Особисто та у складі колективу авторів упорядкувала 8 збірок фольклорно-­етнографічних матеріалів, серед яких «Муравський шлях-97», «Дитячий фольклор Слобожанщини», «Фольклорні осередки Харківщини», «Обряди та звичаї фольклорних осередків межиріччя Орелі та Сіверського Дінця», «Обрядова творчість фольклорних осередків історичної Харківщини». Автор першого навчального посібника на самобутньому регіональному матеріалі «Обрядова пісенність Слобожанщини», понад 50 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій, зокрема серії статей у діловому представницькому регіональному часописі «Губернія» (2005–2006). На сьогодні В. М. Осадча викладає у Харківській державній академії культури (ХДАК), в якій працює з 1992 р. У Харківському обласному центрі народної творчості та Харківській державній академії культури створила лабораторії фольклору. З 2001 р. очолює кафедру українського народного співу та музичного фольклору ХДАК. Віра Миколаївна — член Спілки етнографів та фольклористів м. Харкова, експертної комісії з присудження премій ім. В. М. Гнатюка за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини та член Національної ради із збереження нематеріальної культурної спадщини Міністерства культури України. За вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців Вірі Миколаївні присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».