СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Сергієнко Микола Маркович

Сергієнко

Микола Маркович

Науковий керівник Київської міської офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», професор кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук України та Національної академії наук України

З а значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, впровадження нових методів діагностики і лікування, високу професійну майстерність присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1995). Народився 4 жовтня 1934 р. у м. Слов’янськ Донецької області. У 1952 р. став студентом педіатричного факультету Харківського медичного інституту. Під час навчання зацікавився темою фізіології органів зору, перші дослідження якої стали основою кандидатської дисертації Миколи Марковича. Роки здобуття освіти відзначилися червоним дипломом, і в 1958 р. Микола Маркович розпочав трудове становлення на посаді окуліста с. Олександрівка Донецької області. У цей час здійснив свою першу екстракцію катаракти. У 1960–1972 рр. – співробітник кафедри очних хвороб Донецького медінституту; у 1964 р. захистив кандидатську дисертацію, 1971 р. – докторську.

Розробки, проведені Миколою Марковичем, сприяли удосконаленню методів корекції аномалій рефракції, афакії та астигматизму. Після захисту дисертації вчений очолив кафедру офтальмології Дагестанського медичного інституту. З 1978 до 2008 рр. завідував кафедрою офтальмології Національної медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л. Шупика МОЗ України, з 2009 р. – професор цієї кафедри. На сьогодні Михайло Маркович – провідний фахівець у галузі фізіологічної оптики та мікрохірургії ока. Розробив концепцію рефракції ока, виходячи із фізіологічних оптичних аберацій, що дозволило по-новому інтерпретувати багато феноменів клінічної офтальмології щодо акомодації, корекції короткозорості, астигматизму; нові моделі інтраокулярних лінз, оригінальну технологію в галузі рефракційної хірургії; брав участь у створенні першого у світі аберометра, впровадженого в Україні та за її межами. Автор 400 наукових праць, а також понад 50 патентiв на винаходів. Пiд його керiвництвом підготовлено 7 докторських i 40 кандидатських дисертацiй. За ініціативи Миколи Марковича у 1988 р. було створено «Центр мiкрохiрургiї ока» (ЦМХО), який став потужною сучасно обладнаною науковою i лiкувальною установою, де за рік виконується до 20 тис. оперативних втручань. У ЦМХО працює стаціонар на 225 ліжок, поліклініка для дорослих, дитяча консультативна поліклініка. Успішно лікуються практично всі види патології органа зору, враховуючи катаракту, глаукому, відшарування сітківки, помутніння і крововиливи у склоподібне тіло, злоякісні новоутворення та всі види очних хвороб у дітей. Розроблено новi моделi iнтраокулярних лiнз, оригiнальну технологiю в галузi рефракцiйної хiрургiї, що впроваджена в Українi та за її межами. Микола Маркович продовжує активну творчу роботу, зосередившись на створенні моделі штучного кришталика нового покоління – кришталика з перемінною оптичною силою. М.М. Сергієнко – заступник голови Українського товариства офтальмологів, голова Київського товариства офтальмологів, почесний член товариства офтальмологів Польщі, президент асоціації офтальмохірургів України. Член редакційної колегії «Офтальмологічного журналу», редакційної ради журналів «Международный медицинский журнал», «Вестник офтальмологи» (Росія). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, орденом Дружби народів, медалями.