СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Риков Сергій Олександрович

Риков

Сергій Олександрович

Головний лікар Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», професор, завідувач кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, головний офтальмолог МОЗ України, президент Асоціації дитячих офтальмологів України, доктор медичних наук

З а вагомий внесок у розвиток української медичної науки, високий професіоналізм, впровадження нових сучасних методів діагностики та лікування офтальмологічних хворих присвоєно почесне звання «Заслужений лікар Укра­їни» (1998). Народився 26 серпня 1957 р. у м. Узин Білоцерківського району Київської області. Життя вирішив пов’язати з медициною, тож ґрунтовну вищу освіту почав здобувати на педіатричному факультеті Вінницького медичного інституту, який успішно закінчив у 1981 р. У 1982 р. став випускником інтернатури з хірургії, у 1987 – випускником клінічної ординатури з офтальмології. Вчителями та натхненниками Сергія Олександровича були член-кореспондент АМН України, професор Микола Маркович Сергієнко (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л Шупика МОЗ України) та професор Антоніна Максимівна Нагорна (Інститут медицини праці АМН України).

У 1993 р. в Одеському інституті очних хвороб і тканинної терапії імені академіка В.П. Філатова Сергій Олександрович захистив кандидатську дисертацію. Результати його подальших досліджень були викладені в докторській дисертації, що була успішно захищена у 2004 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Трудове становлення розпочав у 1982 р. із посади лікаря-офтальмолога Білоцерківської дитячої лікарні, у 1985–1987 рр. – лікар-офтальмолог Київської міської клінічної лікарні № 6. З грудня 1987 р. призначений головним лікарем Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока». У 2000 р. обраний доцентом кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, наразі її завідувач і професор. У науковому доробку Сергія Олександровича – понад 200 наукових праць з питань організації офтальмологічної допомоги населенню, клінічної і соціальної офтальмології, історії офтальмології, медичної кібернетики. Він є експертом Всесвітньої організації охорони здоров’я за Глобальною програмою «ЗІР-2020». Кажуть, що зір розкриває душі те, що знаходиться поза нею. С.О. Риков – президент Асоціації дитячих офтальмологів України. Ця структура була заснована у 2001 р., серед завдань діяльності – сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування дітей, пропаганда профілактичного напряму в охороні здоров’я дітей, зниження рівня захворюваності та смертності дітей, сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям членів Асоціації, а також пенсіонерам-офтальмологам. У Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні «Центр мікрохірургії ока» (ЦМХО) на посаді головного лікаря Сергій Олександрович керує злагодженою роботою колективу фахівців-професіоналів, які своєю щоденною працею дарують пацієнтам можливість бачити світ у всіх його барвах і відтінках. ЦМХО оснащений сучасною діагностичною апаратурою, має 7 операційних блоків та 13 операційних столів з мікроскопами, що забезпечує успішне лікування практично всіх видів патологій органів зору. У Центрі проводяться курси з навчання вітчизняних і закордонних офтальмологів новим способам хірургічного лікування. Налагоджені міжнародні зв’язки надають можливість обміну досвідом з країнами Європи та Америки.