СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Ільяшов Михайло Олександрович

Ільяшов

Михайло Олександрович

Перший заступник генерального директора компанії «Донецьксталь», доктор технічних наук, професор

За високий професіоналізм, значний особистий внесок у формування та реалізацію пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у вугільній промисловості присвоєно почесне звання «Заслужений шахтар України» (2004). Михайло Олександрович – відомий науковець у галузі гірничої справи. Розробник і керівник низки виробничих програм, багатьох інноваційно-інвестиційних і антикризових проектів, які сприяли підвищенню ефективності, конкурентоспроможності виробництва та зниженню витрат на промислових підприємствах. Народився 25 грудня 1953 р. у Донецьку. У 1976 р. закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія й комплекс­на механізація підземної розробки родовищ корисних копалин». Обраному фаху присвятив трудове становлення: шахта імені К.І. Поченкова, Українська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту гірничої геомеханіки й маркшейдерської справи, Макіївський науково-дослідний інститут. Згодом перейшов на роботу до Міжгалузевого виробничого об’єднання «Дон». З 1993 до 2004 рр. працював заступником генерального директора концерну «Енерго».

У 2000–2004 рр. очолював наглядову раду ВАТ «Вугільна компанія «Шахта «Красноармійська-Західна № 1». Працював виконавчим директором і першим заступником генерального директора компанії «Донецьксталь» та підприємств групи «Енерго». Авторитет, досвідченість і висока компетентність Михайла Олександровича сприяли вирішенню багатьох нагальних питань виробництва. На сьогодні він – перший заступник генерального директора компанії «Донецьксталь». З 2000 р. доктор технічних наук, з 2003 р. – професор. Автор близько 350 друкованих нау­кових праць, зокрема 28 монографій, 85 авторських посвідчень і патентів, чотирьох дипломів на наукові відкриття, 30 підручників, навчальних посібників та навчально-методичних рекомендацій. Багато видань М.О. Ільяшова перекладено за кордоном. Брав участь у підготовці низки нормативно-методичних документів, розробці Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. і подальшу перспективу. Під науковим керівництвом Михайла Олександровича підготовано та захищено 4 кандидатські дисертації, розроблено галузеву програму з комплексного використання метановугільних родовищ. Академік Міжнародної академії екологічної безпеки, Академії економічних наук і Академії гірничих наук України. Член секції з гірничої справи Держкомітету України з державних премій у галузі науки і техніки, експертної ради МОН України, редакційної колегії журналу «Уголь Украины», наглядової ради Національного гірничого університету. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Повний кавалер знаку «Шахтарська Слава», відзначений почесними грамотами Верховної Ради України, НАН України, До­нецької облради й облдержадміністрації, почесним знаком Держнаглядохоронпраці України «За доблесну службу», медаллю імені М.С. Сургая. За багаторічну громадську та благодійну діяльність удостоєний орденів Української православної церкви: святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня, святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Нестора Літописця II і І ступенів, преподобного Іллі Муромця I ступеня. Відзначений медалями: імені П.Л. Капиці Російської академії природних наук, Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів, імені М.І. Туган-Барановського АЕН України. Нагороджений дипломом Міжнародного біографічного центру Кембриджа (Велика Британія).