СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Єфименко Тетяна Іванівна

Єфименко

Тетяна Іванівна

Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор

За досягнення високих показників у професійній діяльності, багаторічну бездоганну службу присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (2000). Народилася 5 грудня 1950 р. у м. Рига (Латвія). У 1972 р. закінчила Ризький інститут цивільної авіації за спеціальністю «Економіка і організація повітряного транспорту». Розпочала трудовий шлях на Пермському авіазаводі, де з 1972 по 1976 рр. працювала інженером та старшим інженером планово-економічного відділу. У 1976–1988 рр. Тетяна Іванівна послідовно обіймала посади старшого економіста, заступника начальника відділу, заступника генерального директора виробничого об’єднання «Запоріжтрансформатор». Цей напружений у професійному зростанні період вона присвятила також поглибленню рівня освіти: навчалася в аспірантурі Харківського інженерно-економічного інституту. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію. Здобувши ґрунтовну фахову освіту та необхідний досвід роботи, з 1994 р. Тетяна Іванівна очолювала управління економіки Запорізької облдержадміністрації, а з 1999 р. – обласне управління Державної податкової адміністрації.

У лютому 2003 р. Т.І. Єфименко очолила Департамент зведеного бюджету Міністерства фінансів України, а через декілька місяців роботи на цій відповідальній посаді, – Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. Цього ж року захистила докторську дисертацію на тему: «Податкове регулювання економічного розвитку». Державною податковою адміністрацією в Запорізь­кій області керувала ще протягом року, а з квітня 2005 р. Тетяна Іванівна – радник, керівник групи радників першого віце-прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. У цьому ж році їй присвоюють учене звання професора. З серпня 2006 р. Т.І. Єфименко знову обій­має посаду заступника Міністра фінансів України. У 2008–2010 рр. працювала в Інституті економіки та прогнозування НАН Украї­ни. З березня по грудень 2010 р. – заступник Міністра фінансів України, куратор найвідповідальніших напрямів Мінфіну – подат­кової і митної політики, регіональних фінансів. У цей час було розроблено нині чинний Подат­ковий кодекс, оновлено Бюджетний кодекс, закладено основи для ухвалення Митного кодексу України. Доктор економічних наук, професор, а з 2012 р. – член-кореспондент НАН України – Тетяна Іванівна Єфименко нині очолює провідну навчально-наукову установу у сфері фінансів – Академію фінансового управління Міністерства фінансів України. Під її керівництвом академія стала провідним центром наукового та науково-організаційного забезпечення виконання Національного плану дій відповідно до Програми економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у сфері державних фінансів та фінансово-бюджетної політики. Тетяна Єфименко – державний службовець II рангу, державний радник податкової служби II рангу, є керівником Методо­логічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, яка відіграє ключову роль у формуванні облікової політики держави, а також очолює Комісію УСПП з питань податкової політики, фінансів і банків. За вагомий особистий внесок у розвиток податкової служби України, забезпечення виконання завдань щодо мобілізації коштів до бюджетів усіх рівнів, високий професіоналізм удостоєна ордена княгині Ольги ІІІ ступеня. За новаторство у підходах до економічної науки нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.