СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Васильєв Анатолій Семенович

Васильєв

Анатолій Семенович

Завідувач кафедри адміністративного і господарського права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України

Народився відомий правознавець 29 серпня 1948 р. у с. Троїцьке Одеської області. Навчався на юридичному та економіко-правовому факультетах Одеського державного університету. Як фахівець та організатор науки доклав чимало зусиль у процес становлення і розвитку юридичної та економічної освіти й науки в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова та в Україні. Обіймаючи посаду ректора юридичного інституту (1993–1997), декана економіко-правового факультету (1997–2006) та завідувача кафедри адміністративного і господарського права (донині), Анатолій Семенович особисто підготував «Концепцію юридичної освіти в Одеському національному університеті» і брав безпосередню участь у підготовці загальнонаціональної, чинної нині, «Концепції розвитку юридичної науки та юридичної вищої освіти в Україні». Сфера наукових досліджень Анатолія Семеновича – правове регулювання управлінської діяльності; проблема ризику в управлінській діяльності; державно-правовий вплив на економіку і господарську діяльність та правове регулювання економічних функцій держави в умовах розвитку ринкових відносин.

З початку створення юридичного інституту у складі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за ініціативою А.С. Васильєва було відкрито нові на той час факультети і кафедри, зокрема адміністративного права і управління, морського і митного права, соціальних теорій і компаративістики тощо, нові спеціалізації. Впроваджувались нові прогресивні форми і методи навчання, що забезпечували інтеграцію юридичної та економічної спеціалізацій, проводилася підготовка науково-педагогічних кадрів. Тільки за останні п’ятнадцять років під безпосереднім керівництвом А.С. Васильєва захищено 5 докторських і понад 26 кандидатських дисертацій, в тому числі й аспірантами з РФ, Італії, Польщі, Йорданії, Китаю та Іраку. Напрямок розвитку й інтеграції економічної та юридичної освіти на той час був украй актуальним, особливо в зв’язку із створенням та розвитком нових виробничо-господарських структур у промисловості та сільському господарстві, поглибленням наукових досліджень ринкової економіки, а також необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців для майбутньої роботи в органах державного управління. Науковці факультету і кафедра адміністративного та господарського права беруть активну участь у нормопроектній діяльності. Зокрема А.С. Васильєв, Є.В. Додін і С.О. Кузнецов були учасниками розробки Кодексу торговельного мореплавства. А.С. Васильєв, О.К. Вишняков та О.Д. Кутателадзе – учасники розробки законодавства про вільні економічні зони, зокрема концептуального Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон». Причому вони були фактично авторами проекту закону про спеціальну вільну економічну зону в Одесі. Серед найважливіших наукових праць А.С. Васильєва – «Управленческие решения в производственных организациях (правовой аспект)»; «Процесс подготовки и принятия управленческих решений: организационно-правовые проблемы»; «Административное право Украины (общая часть)»; серія підручників, навчальних посібників і коментарів чинного законодавства, написаних у співавторстві і за його загальною редакцією, зокрема «Теория права и государства», «Хозяйственное право Украины» та інші. З юнацьких років захоплюється журналістською та літературною творчістю. А.С. Васильєв – співавтор збірки «Злет поетичної душі», автор збірок «Объяснение в любви» і «Поэтический дневник».