СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Саблук Петро Трохимович

Саблук

Петро Трохимович

академік національної академії аграрних наук україни

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку економічної науки та агропромислового комплексу, розробку засад реформування сфери сільськогосподарського виробництва присвоєно звання Героя України (2004) з врученням ордена Держави. Народився 22 червня 1941 р. у с. Потоки Жмеринського району Вінницької області. У 1963 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю бухгалтерський облік, здобувши кваліфікацію бухгалтера-економіста. Упродовж 1963–1971 рр. працював викладачем сільськогосподарського технікуму, головним бухгалтером-економістом колгоспу ім. Свердлова с. Новоселиця Чер-нівецької області, старшим економістом Чернівецького обласного управління сільського господарства та викладачем Чернівецького державного університету за сумісництвом (1970–1972). З 1971 по 1988 рр. – аспірант, науковий співробітник, керівник підрозділу Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера. З 1988 по 2011 рр. – директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Значний внесок Петро Трохимович зробив у розвиток економічної науки. Доктор економічних наук з 1991 р. Учене звання професора присвоєно у 1992 р. За безпосередньої участі та за редакцією вченого опубліковано понад 1500 наукових праць, у тому числі він є автором і співавтором понад 300 монографій, брошур, рекомендацій. Сформував сучасну наукову школу економістів-аграрників ринкового спрямування, здійснює плідну діяльність з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом захищено понад 100 докторів і кандидатів наук. Обрано дійсним членом п’яти громадських академій наук України, Академії сільськогосподарських наук Республіки Білорусь (1996); іноземним членом Російської (2003) та Казахської (2006) академій сільськогосподарських наук, є членом Європейської та Всесвітньої асоціацій економістів-аграрників. З 1994 р. розгорнув активну державницьку діяльність, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єр-міністра України з питань агропромислового комплексу. У 1995–1996 рр. – голова урядової Комісії з організації розробки Національної програми відродження села на 1995–2005 рр., голова комісії з розробки Національної програми розвитку сільськогосподарського виробництва на 1996–2005 рр. У 1995–1999 рр. – голова Комісії, а згодом – член та заступник голови Комісії з питань аграрної та земельної реформ при Президентові України, з 1996 до 2000 рр. – позаштатний радник Президента України з питань АПК, у 1996–2001 рр. — член Вищої економічної ради при Президентові України, у 1999–2001 рр. – заступник голови Комісії з питань аграрної політики при Президентові України, у 2001–2007 рр. – член Державної комісії з питань стратегії економічного і соціального розвитку, у 2005–2010 рр. – член Ради Національного банку України.

Петро Трохимович відомий і визнаний учений-економіст і політик у галузі економіки АПК. Є одним із розробників основ аграрної реформи. В центрі його уваги знаходяться питання включення ресурсу землі в економічний обіг. Активно співпрацює з науковими центрами США, Німеччини, Франції, Великої Британії, країн СНД та інших країн, є учасником багатьох міжнародних симпозіумів і конференцій з питань аграрної економіки.

Брав участь у розробці близько 80 прийнятих Верховною Радою України законів та 50 указів Президента України, 5 постанов Верховної Ради України, понад 70 постанов Кабінету Міністрів України з питань розвитку агропромислового виробництва та сільських територій. Результати наукових досліджень та практичної діяльності Саблука Петра Трохимовича публікуються у фахових виданнях України та Росії. Він є одним із організаторів і головним редактором міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК». Член редколегії журналів «Економіка України», «Вісник аграрної науки», «Облік і фінанси АПК», «Агроінком», «Вісник економічної науки України», «Економіка і держава», «Зерно і хліб», «Вестник сельскохозяйственной науки» (м. Москва), «Международный сельскохозяйственный журнал» (м. Москва). Петро Трохимович має звання почесного професора 9 вищих навчальних закладів України та країн СНД. Нагороджений орденом «Знак Пошани», відзнаками Президента України – орденами князя Ярослава Мудрого V та IV ступенів, медалями та почесними грамотами; має почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України, лауреат Премії ім. О.Г. Шліхтера. Життєве кредо: «Якщо ми не хлопці, Дніпро не ріка».