СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Череп Алла Василівна

Череп

Алла Василівна

Декан економічного факультету, завідувач кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, академік Академії економічних наук України, Академії наук вищої освіти України, доктор економічних наук, професор

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну плідну працю присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2011). Народилася 23 жовтня 1960 р. У 1977 р. розпочала трудове становлення намотувальником котушок у виробничому об’єднанні «Запоріжтрансформатор». Вищу освіту зі спеціальності «Електричні апарати» здобувала у Запорізькому технічному університеті, який успішно закінчила у 1986 р. З 1982 до 1989 рр. знову працювала у виробничому об’єднанні «Запоріжтрансформатор», послідовно обіймала посади інженера з нормування, економіста ІІІ, ІІ, І категорій. У 1990–2001 рр. очолювала бюро економічного аналізу господарської діяльності цього ж підприємства. Робота припала на тяжкі дев’яності, скрутний момент для економіки нашої держави. Робота була складною, та Аллу Василівну захоплювала перспектива постійного зростання.

З розвитком технологій на виробництві, початком комп’ютеризації стало можливим не тільки планування поточної діяльності, але і прогнозування майбутньої. У ці роки вона починає роботу у вищій школі. Так, із 1997 до 2001 рр. за сумісництвом працювала старшим викладачем кафедри обліку і аудиту Запорізької державної інженерної академії. У 2001 р. – старшим викладачем кафедри фінансів і кредиту Запорізького національного технічного університету. Роботу супроводжувала поглибленням професійного рівня: у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію. Після присвоєння наукового ступеня у 2004-2005 рр. працювала доцентом на кафедрі фінансів і кредиту Запорізького національного технічного університету і в 2004 р. отримала вчене звання доцента. Наступного року обіймала посаду доцента кафедри менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету. З вересня 2006 р. переведена на посаду професора цієї кафедри. З 2008 р. Алла Василівна – декан економічного факультету, завідувач кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, доктор економічних наук. Постійне самовдосконалення та наполегливий рух до поставленої мети, набутий досвід роботи в освітній сфері сприяли заслуженому авторитету А.В. Череп. Наукові дослідження Алли Василівни присвячені проблемам економічної безпеки, підвищенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання та дослідженню їх впливу на економіку регіонів та держави в цілому. Вона є автором понад 250 публікацій. Під керівництвом Алли Василівни на факультеті регулярним стало проведення круглих столів, конференцій за участю представників малого та середнього бізнесу, науковців та педагогів навчальних закладів як України, так і інших країн світу, основними темами яких є найбільш актуальні сучасні проблеми в економічному розвитку України. Налагоджено співпрацю з ВНЗ Росії та Білорусі. У 2010 р. було проведено телеміст із Російським національним дослідним технологічним університетом «МІСіС» Інституту економіки й управління промисловими підприємствами. Студенти мали змогу поділитись досвідом та обговорити проблеми, що є нагальними як для економіки України, так і для Росії. Піклуючись про майбутнє своїх студентів та випускників, Алла Василівна намагається долучити до співпраці всі підприємства регіону. У 2009 р. започатковано проведення конкурсу на кращого роботодавця для випускників економічного факультету ЗНУ.