СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Таланчук Петро Михайлович

Таланчук

Петро Михайлович

Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», міністр освіти України (1992-1994), ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Не кожному освітянину під силу створити потужний вищий навчальний заклад і щоденною наполегливою працею розвинути його до міжнародного рівня. Педагогічне покликання Петра Михайловича Таланчука – це його життя. Перший міністр освіти незалежної України, людина незламного духу та неабиякої життєвої мудрості. Народився 1 липня 1938 р. у с. Городище-Косівське Володарського району на Київщині. З дитинства завзятий і працьовитий, відмінно навчався у школі. Після військової служби витримав конкурс до Військово-морського політичного училища імені Жданова в Ленінграді (нині Санкт-Петербург), а через рік був переведений до Вищого військово-морського училища імені Фрунзе. У 1960 р. вступив на механіко-машинобудівний факультет Київського політехнічного інституту, який з відзнакою закінчив у 1965 р. Педагогічну і наукову діяльність розпочав асистентом на кафедрі, захистив кандидатську дисертацію, в якій досліджував динамічні характеристики приладів, і в подальшому розширив цю тему в докторській дисертації.

У Київському політехнічному інституті П.М. Таланчук обіймав посади проректора з навчально-виховної роботи, а під час горбачовської перебудови і демократизації був обраний ректором навчального закладу. У 1989 р. розпочав політичну діяльність як депутат Верховної Ради СРСР, у 1992 р. – міністр освіти незалежної України. Так склалося, що ідеї Петра Михайловича щодо реформування освіти і науки в Україні не були належним чином сприйняті, бо випереджали час. Зважаючи на це, він відшукав інший шлях їх впровадження – створив і очолив вищий навчальний заклад нового покоління – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». На перших етапах поява Інституту розвитку людини (1998) стала реалізацією гуманної мети забезпечення людей із особливими потребами можливістю отримати знання і ґрунтовну фахову підготовку. В 1999 р. це вже був заклад інтегрованого типу, яким він є на сьогодні, а в 2007 р. – університет IV рівня акредитації. Регіональна мережа університету складається з 31 територіально відокремленого структурного підрозділа, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 15 коледжів. У 2006 році ВНЗ отримав почесний міжнародний статус «Університет миру». Один із наймолодших у державі, нині він є одним із найпотужніших класичних університетів із сучасною матеріально-технічною базою для здійснення навчально-виховної, науково-дослідної діяльності та впровадження інновацій. П.М. Таланчук – автор понад 400 наукових праць (у тому числі 16 монографій, підручників та навчальних посібників), кількох книг публіцистики, 50 винаходів та патентів. Дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, член Національної спілки журналістів України. Є почесним ректором НТУУ «Київський політехнічний інститут», почесним членом Всесвітньої інноваційної фундації та чотирьох міжнародних академій. Обраний членом Міжнародної Асоціації Президентів Університетів (IAUP). Удостоєний ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, ордена «Дружби народів». Нагороджений Хрестом Пошани «За духовне відродження», численними медалями, Почесною грамотою Верховної Ради України. За сподвижництво в організації діяльності мережі навчальних підрозділів Університету в регіонах України, впровадження в навчальний процес методик дистанційного та інклюзивного навчання Петра Михайловича Таланчука визнано кращим освітянином року та лауреатом відзнаки «Лиш Храм збудуй».