СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Тентюк Віктор Петрович

Тентюк

Віктор Петрович

член колегії Державної податкової служби уКРаїни та державного казначейства україни

Заслужений економіст України

Тентюк Віктор Петрович — видатний український фінансист, один із фун­даторів державної фінансово-економічної системи. Знаний як талановитий і досвідчений керівник, організатор і професіонал найвищого рівня. Він стояв біля витоків створення та багато зробив у справі становлення і розвитку систем Державного казначейства України, Державної податкової служби Украї­ни, Пенсійного фонду України. Народився 5 жовтня 1939 року в м. Новоукраїнка Кіровоградської області в багатодітній сім’ї залізничника. На вибір подальшого життєвого шляху великий вплив зробили його батько та мати і завідуючий Новоукраїнським райфінвідділом В.М. Шваб, який рекомендував молодого В. Тентюка до Одеського фінансово-кредитного технікуму. Після закінчення технікуму Віктор Петрович починає трудову діяльність з посади податкового дільничного інспектора в райфінвідділі Кіровоградщини і одночасно вступає до Оде­ського кредитно-економічного інституту.

В 1964 році В.П. Тентюк отримує диплом економіста. В той же час дружина Віктора Петровича закінчує навчання в Кіровоградському педагогічному інституті та одержує направлення , і сім’я переїжджає до Дніпропетровська. Віктор Тентюк продовжує працювати старшим економістом, керівником фінансового відділу Дніпропетровського райвиконкому. Завдяки діловим якостям, працьовитості і організованості Віктора Петровича райфінвідділ, яким він керував, стає найкращим в області. В.П. Тентюка призначають першим заступником, а згодом і завідувачем фінансового відділу Дніпропетровського облвиконкому. Багато зусиль приділяє Віктор Петрович розвитку області, за його ініціативою збільшується випуск товарів народного споживання, створюється у Дніпропетровську фінансово-економічний технікум. За показниками фінансове управління Дніпропетровської області було визнано одним з найкращих в Україні, багато разів посідало перші місця у галузі. За часи роботи на Дніпропетровщині В.П. Тентюк проявив себе висококваліфікованим, наполегливим у досягненні мети, ініціативним спеціалістом. На Дніпропетровщині його називали «міністром фінансів».

У 1983 році В.П. Тентюка призначають заступником міністра фінансів України. У коло його службових обов’язків входять питання мобілізації доходів до бюджету, асигнування та контроль за фінансово-господарською діяльністю місцевого комунального господарства і торгів. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1990 року «Про затвердження положення про державну податкову службу» створюється Державна податкова служба України. Першим її керівником призначають В.П. Тентюка. Створюється нова структура податкових інспекцій, яка враховувала кращий світовий досвід фінансових інституцій. Кадрові питання стали одними із головних, Віктор Петрович особисто відбирав спеціалістів для забезпечення узгодженої роботи системи органів Державної податкової служби України. Під керівництвом В.П. Тентюка розроблено перші законопроекти з питань оподаткування в Україні. Через деякий час В.П. Тентюка призначають першим заступником міністра фінансів України. Великим випробуванням були серпневі дні 1991 року — часи путчу в Москві. В цей час Віктор Петрович виконує обов’язки міністра фінансів України. Завдяки стійкості і далекоглядності В.П. Тентюка бюджетні кошти України не були перераховані в Держбанк СРСР, як того вимагали телеграми з Мінфіну СРСР, а були спрямовані на розвиток українських галузей народного господарства. За його ініціативою Кабінет Міністрів України приймає постанову і положення «Про Пенсійний фонд України». Тентюка Віктора Петровича призначають головою Пенсійного фонду України. Саме під його керівництвом здійснювалось структурне реформування Пенсійного фонду, посилився контроль за використанням коштів. Уряд також підтримав ініціативу створення поштово-пенсійного банку «Аваль», що дало можливість краще управляти фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України.

27 квітня 1995 року в Україні за Указом Президента створено Державне казначейство для централізованого розподілу та управління державними коштами. За Указом Президента України Л.Д. Кучми першим казначеєм України, заступником міністра фінансів було призначено В.П. Тентюка. Створення Державного казначейства стало логічним продовженням спроб, започаткованих першими будівничими української держави, починаючи з княжих часів і продовжуючи гетьманом П.Скоропадським. Віктор Петрович вважає, що тільки створивши міцне Казначейство, можна в найкоротший термін вирішити всю низку питань, пов’язаних з виконанням держбюджету. На цій посаді Віктор Петрович зіткнувся з організаційними труднощами. Треба було підбирати кадри, навчати їх, розробляти структуру управління, складати штатні розписи, працювати над законодавчими та інструктивними матеріалами. Йому доводилося самому вивчати досвід Російської Федерації, Франції, дбати про створення автоматизованих робочих місць на всіх рівнях, вирішувати питання телекомунікаційного зв’язку з відділеннями. На цій посаді яскраво проявилися його організаторські здібності. Протягом трьох місяців в Україні була розгорнута і почала функціонувати нова структура. Вперше в Україні була запроваджена система без паперових, електронних платіжних документів, що прискорило обмін документами та інформацією із системою Національного Банку України. Нині Тентюк Віктор Петрович свій багаторічний досвід розбудови фінансової системи передає на громадських посадах Головного державного радника Державної податкової служби України, радника з економічних питань Міністерства фінансів України, члена президії Спілки економістів України. Вклад В.П. Тентюка у розвиток і зміцнення фінансової системи високо оцінений на державному рівні. Його нагороджено орденом «Знак Пошани»; відзнакою Президента України; медаллю «За доблесну працю»; Почесною відзнакою Пенсійного фонду України; присвоєно звання «Відмінник фінансової роботи» та «Почесний працівник Державної податкової служби»; почесними грамотами Міністерства фінансів СРСР, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Державного казначейства України. За особистий внесок у справу відродження духовності нагороджений грамотою Митрополита Київського.У 2002 році занесений до портретної галереї найвидатніших особистостей нашої держави, яка опублікована в книзі «Уславлені постаті України». Таємниця успіху фінансиста — не в роботі з паперами і грошима, а в роботі з людьми. Цю незаперечливу істину поділяє з Віктором Петровичем і його сім’я. Дружина Алла Іванівна, заслужений вчитель України, яка добре знає ціну людській доброті і щедрості. Син Ігор теж обрав фах фінансиста, наслідуючи взірцевий приклад батька.