СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Ватульов Андрій Вікторович

Ватульов

Андрій Вікторович

завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

Заслужений економіст України

Народився Андрій Вікторович 21 жовтня 1968 року у Кіровограді. У 1995 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», отримав кваліфікацію «економіст». Трудову діяльність в економічній сфері почав у 1995 році державним податковим інспектором Державної податкової адміністрації у Кіровоградській області. Держава і економіка утворюють нерозривну єдність, саме тому Андрій Вікторович вирішує здобути другу вищу освіту, пов’язану з державною діяльністю. І в 1997 р. вступає до Академії державного управління при Президентові України на спеціальність «державне управління», яку закінчив з кваліфікацією «магістр державного управління». По закінченні академії з серпня 1998 р. по жовтень 2003 р. А.В. Ватульов працює головним консультантом Головного управління з аналізу економічних та соціальних питань Адміністрації Президента України, з жовтня 2003  р. по листопад 2005 р. — заступником директора об’єднаного Департаменту бюджетної політики Міністерства фінансів України. Зазначений Департамент налічував понад 180 фахівців — це були напрями макропрогнозування, формування бюджетів усіх рівнів, фінансування всіх силових структур, галузей освіти та науки, державної промислової політики тощо.

З жовтня 2006 р. А.В. Ватульов займає посаду завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Секретаріат комітету — структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України, який здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності комітетів, організацію проведення засідань комітетів, слухань у комітетах, роботи підкомітетів та діяльності членів комітету, що пов’язана з вирішенням питань, віднесених до бюджетного процесу. У Комітеті з питань бюджету А.В. Ватульов веде плідну законотворчу діяльність: бере безпосередню участь та відповідає за підготовку, попередній розгляд та належне оформлення проектів законів про Державний бюджет України і змін до нього, а також інших законодавчих актів з бюджетних питань. На його рахунку підготовка до прийняття законів України про Державний бюджет України на 2007—2010 рр. та внесення змін до них, а також робота у складі авторського колективу з опрацювання нової редакції Бюджетного кодексу України, який прийнято Верховною Радою України 8 липня 2010 р., та підготовки науково-практичних коментарів до нього. Здобуття магістерського ступеня не зупинило активної наукової роботи Андрія Вікторовича. Він здобувач наукового ступеня кандидата наук при Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, а також є членом Наглядової ради Національного університету державної податкової служби України. За його участі видано колективну монографію «Державний бюджет і бюджетна стратегія: стабілізація і сталий розвиток в умовах економічних реформ». За плідну працю Президентом України А.В. Ватульову присвоєно звання «Заслужений економіст України», також він нагороджений грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Верховної Ради України та Центральної виборчої комісії. Одружений, має сина та доньку.