СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Бутко Микола Петрович

Бутко

Микола Петрович

Завідувач кафедри менеджменту Чернігівського державного технологічного університету

Доктор економічних наук, професор Заслужений економіст України

Народився 7 листопада 1947 року в с. Крути Ніжинського району на Чернігівщині. Після закінчення Чернівецького фінансового технікуму та Київського інституту народного господарства, де отримав кваліфікацію економіста, пройшов шлях від рядового працівника до спеціаліста високої кваліфікації, здібного, з високим почуттям відповідальності керівника обласної ланки. Набувши досвід роботи в районному і обласному економічних органах – планових комісіях виконкомів місцевих рад – вміло використав його при роботі на посаді головного економіста, заступника, а згодом і генерального директора виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод». За його ініціативи вперше у державі на заводі була розроблена і впроваджена система сертифікації продукції, низка програм із конверсії виробництва в умовах державності України. Він уміло провів управління виробництвом в умовах зміни суспільного устрою та діяльності 7 урядів. За його керівництва завод мав чисельність працюючих понад 12 тисяч чоловік.

Для підвищення фаху закінчив Академію народного господарства у Москві, Вищу комерційну школу у м. Тулуза (Франція), отримавши кваліфікацію менеджера вищої категорії. З урахуванням досвіду і потенційних можливостей М.П. Бутко у липні 1994 року був призначений першим заступником голови Чернігівської обласної адміністрації. Одночасно виконує обов’язки начальника управління економіки. Активно працює над методологією розвитку регіонів, керує розробкою державної програми розвитку Полісся, є автором Указу Президента України «Про території пріоритетного розвитку в Чернігівській області». У серпні 1999 року був призначений головою Чернігівської обласної державної адміністрації. За його керівництва область була ініціатором цілої низки пілотних проектів в Україні: реформування системи міжбюджетних відносин та надання житлових субсидій, реалізації програми «Шкільний автобус», «Діти Чернігівщини з комп’ютером у третє тисячоліття» та багатьох інших. У бурхливих політичних подіях 2002 року він не піддався політичній кон’юнктурі і займав чесну принципову позицію у виборчому процесі. У період його керівництва область займала не нижче десятого місця в загальнодержавному рейтингу по показниках соціально-економічного розвитку. За ці вагомі здобутки та на честь 10-ї річниці Незалежності України М.П. Бутко єдиний серед усіх голів обласних державних адміністрацій України був нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 2006–2007 роках Микола Петрович обіймав посаду радника Президента України. У цей період опікувався відродженням історико-культурної спадщини в м. Батурині. З грудня 2003 року М.П. Бутко доктор економічних наук, з жовтня 2004 року — професор. З цього часу його життя тісно пов’язане з Чернігівським державним технологічним університетом, де він працює і понині заві-дувачем кафедри менеджменту та головою Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертаційних робіт. Свої знання і багатий досвід він щедро передає молоді, 15 його вихованців захистили дисертації і здобули науковий ступінь кандидата і доктора наук. Він є автором понад 200 наукових статей, доповідей з регіональної економіки та державного управління, членом Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, академіком Інженерної академії та Академії економічних наук України, членом редколегій 5 наукових видань України. Його життєве кредо: «Я долаю — встигайте за мною», а джерело енергії — дружина, діти і онуки та рекреаційний потенціал рідного Полісся.