СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Буковинський Станіслав Альбінович

Буковинський

Станіслав Альбінович

Керівник Апарату Ради Національного банку України

Кандидат економічних наук Дійсний член Академії економічних наук України Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Заслужений економіст України

Народився 11 травня 1947 р. у Шаргородському районі Вінницької області. Не одразу був обраний шлях фінансиста, Станіслав Альбінович у юні роки хотів стати і будівельником, і енергетиком, але під впливом оточення пішов навчатись до Чернівецького фінансового технікуму. 1965 р., отримавши диплом фінансиста, працював у Шаргородському райфінвідділі. Потім була обов’язкова строкова служба у збройних силах. За часи служби С.А. Буковинський встиг поглибити свої знання у місцевій вечірній школі, що стало істотним підґрунтям для подальшого навчання. Після звільнення з армії, попрацювавши трохи більше року старшим економістом Шаргородського райфінвідділу, був запрошений на роботу до Вінницького обл-фінвідділу на посаду інспектора бюджетного відділу, а згодом — заступника начальника цього відділу. Водночас навчався на економічному факультеті Чернівецького державного університету за спеціальністю «фінанси і кредит».

Працьовитість та кваліфікованість молодого працівника були помічені і його перевели у 1975 р. до центрального апарату Міністерства фінансів. За 25 років роботи у міністерстві С.А. Буковинський пройшов шлях від заступника начальника відділу місцевих бюджетів до першого заступника міністра фінансів України. Суттєві зміни економічних умов розвитку суспільства на початку 1990-х рр., перехід до ринкових методів господарювання незалежної України вимагали нових знань. З метою вивчення досвіду С.А. Буковинський проходив стажування з окремих питань фінансової роботи у США, Канаді, Франції, ФРН та деяких інших країнах. Слід підкреслити його вагомий внесок у становлення нової фінансово-бюджетної системи країни. Під його керівництвом та за безпосередньої участі здійснювалася розробка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань складання та виконання бюджету, аналізу і контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів. В цей час яскраво розкрилися дослідницькі здібності Станіслава Альбіновича. Коло його досліджень охоплює фінансово-бюджетні методи регулювання економічних і соціальних процесів. Результати дослідження втілені в ди-сертацію на тему «Становлення та шляхи розвитку бюджетної системи України», яка з успіхом захищена у 1998 р. Після відставки з посади першого заступника міністра фінансів України перейшов на роботу до Національного банку України, де очолює підрозділ із забезпечення діяльності Ради Національного банку, до конституційних повноважень якої входять питання розробки основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за їх проведенням. С.А. Буковинський обраний академіком Академії економічних наук України, є членом правління Спілки економістів України, входить до складу вченої ради Інституту економіки та прогнозування НАН України, редколегії журналу «Фінанси України». За вагомий вклад у розвиток фінансової системи країни присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України», нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, відзнакою Академії економічних наук України «Золота медаль ім. М.І. Туган-Барановського», знаками «Відмінник фінансової роботи СРСР», «Шахтарська слава» III ступеня, «Почесний прикордонник України», почесною відзнакою Національного банку України, почесними грамотами Міністерства фінансів, Національного банку, Вінницької облдержадміністрації. Оголошено подяки Кабінету Міністрів України та Київського міського голови. Є державним службовцем першого рангу.