СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Багров Микола Васильович

Багров

Микола Васильович

Ректор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Доктор географічних наук Академік Національної академії наук України Герой України Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого Заслужений працівник народної освіти

Народився Микола Васильович 26 жовтня 1937 року в с. Новотроїцькому на Херсонщині. Закінчивши природничо-географічний факультет Кримського державного педагогічного інституту у 1959 році, розпочав трудову діяльність на посаді вчителя Багерівської середньої школи Ленінського району Кримської області. У листопаді

1963 року вступив до аспірантури на кафедру економічної географії Кримського державного педагогічного інституту, успішно захистивши кандидатську дисертацію, працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри економічної географії. У 1970–1990 роки працював на відповідальних партійних та державних посадах, обирався депутатом Верховної Ради України та Криму. У 1991 році був обраний Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Був одним з перших авторів першої Конституції Криму. Проводив послідовну та виважену політику щодо гармонізації міжнародних відносин, розширення повноважень автономії в економічній та соціальній сфері. У серпні 1994 року М.В. Багров повернувся до Сімферопольського державного університету на посаду проректора з перспективного розвитку, а з 1999 року очолив університет. Зараз це один із провідних класичних університетів України, у якому налічується понад 15 тисяч студентів, що навчаються за 23 напрямами підготовки з 47 спеціальностей.

З ініціативи М.В. Багрова університет перейменовано у Таврійський, йому надано статус національного та присвоєно ім’я одного з перших ректорів, видатного вченого В.І. Вернадського. За часів його ректорства університет отримав і реконструював новий навчальний корпус, ботанічний сад, зоологічний музей. В університеті значно оновлені та оснащені сучасною апаратурою навчальні, дослідницькі лабораторії та аудиторії. Переобладнані бібліотечні зали, ведеться будівництво спортивного манежу. За сприяння ректора відкриті: центр корекції функціонального стану людини, науково-дослідний центр технологій стійкого розвитку, науково-дослідний центр «Український інститут спелеології та карстології». Велика увага приділяється підготовці наукових кадрів, сьогодні в університеті працюють 104 доктори та 483 кандидатів наук.Усе це сприяє розвитку науково-дослід­ницької роботи, яка ведеться викладачами університету в рамках наукових шкіл. Особлива увага приділяється таким актуальним темам, як здоров’я людини, охорона довкілля, ресурсозберігаючі технології, нові речовини і матеріали, перспективні інформаційні системи. Щорічно вчені університету публікують понад 3000 наукових робіт, зокрема близько 60 монографій, близько 2000 статей, з яких понад 100 — у провідних зарубіжних журналах. Викладачі університету готують для студентів підручники, навчальні посібники, різноманітні методичні матеріали. Інформаційно-видавничий відділ університету видає понад 40 найменувань різних видань. Розвитку наукових шкіл і їх популярності сприяє щорічне проведення університетом понад 60 міжнародних конференцій, багато з яких стали традиційними. Кожен рік понад 100 співробітників і студентів ТНУ проходять наукове і навчальне стажування за кордоном. Приблизно стільки ж іноземних студентів приймає Таврійський університет. Із зарубіжними університетами ведеться обмін студентами, організовуються спільні наукові конференції і семінари. В університеті навчаються студенти з Китаю, Туреччини, Росії, Алжиру, Палестини, Йорданії, Сербії та інших країн. Виконуються проекти з програм TEMPUS і TACIS: «Економіка навколишнього середовища», «Розвиток освіти в галузі екологічно безпечної енергетики», «Підтримка навчання менеджменту в Криму», «Розвиток медіанавичок». Таврійський університет уклав договори про співробітництво з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Московським державним університетом імені М.В. Ломоносова, Львівським, Одеським університетами та іншими навчальними закладами України. Встановлені різноманітні міжнародні зв’язки з університетами США, Німеччини, Франції, Італії, Норвегії, Греції, Польщі тощо. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського є членом Євразійської асоціації університетів. Адміністративну діяльність М.В. Багров тісно поєднує з науковою. Професор опублікував понад 200 наукових робіт. Як співавтору підручника «Землезнавство» йому присвоєно Державну премію в галузі науки і техніки України. Під його керівництвом виросла ціла плеяда молодих науковців, сформована нова наукова школа з питань регіональної геополітики та сталого розвитку Криму. Миколу Васильовича Багрова нагороджено численними державними нагородами: в його арсеналі нагород є орден князя Ярослава Муд­рого, Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Особлива гордість — це звання «Герой України» із врученням ордена Держави. Протягом декількох років він очолює Кримський науковий центр Національної академії наук України, є членом президії Національної академії наук України, Національного комітету географів України, вченої ради Українського географічного товариства. Завжди і в усьому Микола Васильович керується принципом: «Всього в житті досягати самому й не зупинятись на досягнутому», а його родина, друзі, колеги, студенти підтвердять, що він є прикладом-ілюстрацією для свого життєвого кредо.