СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Чаплинський Костянтин  Олександрович

Чаплинський

Костянтин Олександрович

Завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Костянтин Олександрович Чаплинський, юрист і вчений із широким колом наукових зацікавлень, котрий передусім досліджує проблеми процесуального та криміналістичного забезпечення розкриття злочинів, а також удосконалення положень теорії доказів у кримінальному процесі, як завідувач кафедри університету дбає про розвиток наукової школи, де розробляється наукове підґрунтя боротьби зі злочинністю й тактичні проблеми досудового розслідування. Народився 1 жовтня 1976 р. у м. Дніпро. На початку професійного шляху працював слідчим у слідчому відділенні Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області. Вступивши до Національної академії внутрішніх справ, навчався за спеціальністю «Правознавство», яку закінчив у 2000 р. Викладав на кафедрі криміналістики Юридичної академії МВС. Роботу у вищій школі поєднував з навчанням у Дніпропетровській державній фінансовій академії України за спеціальністю «Фінанси», котре завершив у 2005 р. Перспективний учений у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 2011 р. — докторську.

З 2007 р. Костянтин Олександрович працює завіду­вачем кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Роками напрацьований досвід і знання передає молодим фахівцям, опікується становленням та розвитком професійно-наукового потенціалу очолюваної кафедри й університету загалом. Висококваліфікований фахівець у сфері права й учений провадить наукові дослідження з багатьох напрямів: криміналістика, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність (вивчення злочинної діяльності, перешкоджання розслідуванню, проблеми тактики, удосконалення слідчої діяльності, проблеми підготовки фахівців, наукового криміналістичного забезпечення правоохоронної практики). Під його керівництвом захищено 20 кандидатських дисертацій. Юрист-науковець зробив вагомий внесок у розбудову правової системи країни. Він належав до складу робочої групи з підготовки нового Кримінального процесуального кодексу України (2011–2012). Брав участь у розробці законодавчих актів, спрямованих на регулювання окремих аспектів боротьби зі злочинністю, а також створенні концепцій реформування правоохоронної системи України. Як голова спеціалізованої вченої ради й заступник голови ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ дбає про гідний науковий рівень досліджень у регіоні. Це ж завдання має на меті як член редакційної колегії наукових періодичних видань «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» та «Вісник Університету митної справи та фінансів України». Костянтин Олександрович — постійний учасник як всеукраїнських, так і міжнародних конференцій. Завдяки обміну професійним досвідом із колегами й власній невпинній праці у сфері науки відомий юрист відкриває нові теми досліджень у правознавстві. У доробку вченого понад 120 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 3 підручники, 25 навчальних посібників, 80 наукових статей. Багаторічна науково-освітня праця Костянтина Олександровича відзначена багатьма нагородами, а саме 15 медалями та 7 відомчими відзнаками МВС, серед яких «За сумлінну службу» ІІІ, ІІ та І ступенів, «За відзнаку в службі» ІІ та І ступенів, «Найкращий працівник МВС України», «Почесний знак МВС України». Творчої наснаги у відповідальній роботі Костянтину Чаплинському дають найближчі люди — дружина й донька.

KOSTIANTYN O. CHAPLYNSKYI
Head of the Department of Criminology, Forensic Medicine and Psychiatry, the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, DSc (Law), Professor.
Legal specialisation: criminal procedure, criminalistics.