СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Цільмак Олена  Миколаївна

Цільмак

Олена Миколаївна

Професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції у відставці, доктор юридичних наук, професор

Педагог, психолог та правознавець Олена Цільмак успішно поєднала різнобічні знання, організувала наукові школи «Психологічні основи юридичної діяльності» (2008) та «Методологічні засади криміналістики» (2013). Народилася 5 серпня 1966 р. у с. Нижні Хологори Бричанського району (Республіка Молдова). Закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище, що на Одещині. Першу вищу освіту отримала в Одеському державному педагогічному інституті ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна). Потім навчалася в Інституті післядипломної освіти Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Психологія» та в Одеському юридичному інституті ХНУВС за спеціальністю «Правознавство». У 1996–2013 рр. Олена Цільмак служила в органах МВС України. З 2001 р. працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ (ОДУВС). Очолювала Центр практичної психології, з 2006 р. — начальник кафедри юридичної психології та педагогіки. З 2013 р. — професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету № 3 ОДУВС. Викладає дисципліни «Криміналістика», «Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень», «Криміналістичні версії

та планування розслідування», «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень». Захистила кандидатську дисертацію «Психологічні детермінанти проявів агресії у працівників органів внутрішніх справ» (2004), докторську — «Психолого-правові засади професіогенезу компетентності фахівців кримінальної міліції» (2010). Приділяє увагу широкому колу проблем у галузях юридичної психології та криміналістики. Автор більш ніж 320 наукових праць, з яких 5 монографій (2 одноосібні), 140 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях (15 з них — у міжнародних), 30 праць наукового та навчально-методичного характеру. Неодноразовий переможець конкурсу МВС Украї­ни «На краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України», зокрема, у номінації «Підручник» посіла: ІІІ місце за підручники «Применение ММРІ-2 в психодиагностических исследованиях в ОВС» (2002) та «Професійно-­психологічна підготовка працівників підрозділів міліції на транс­порті» (2012); І місце за підручник «Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень» (2016), ІІ місце за підручник «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» (2017). Неодноразово вигравала у конкурсі «Кращий науковець року», що проводився серед науково-педагогічного складу ОДУВС. Під керівництвом Олени Миколаївни захищено 7 кандидатських дисертацій, є науковим керівником 5 аспірантів та консультантом 3 докторантів. Голова спеціалізованої вченої ради ОДУВС та член спеціалізованої вченої ради Національної академії внутрішніх справ. Входить до редакційних рад фахових збірників «Південноукраїнський правничий часопис», «Юридична психологія», «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці». За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків неодноразово заохочувалась нагородами МВС України, серед них: відзнаки «За відзнаку у службі», «За розвиток науки та техніки», «Кращий працівник МВС України», «Почесний знак МВС України»; медалі «За сумлінну службу». За значні особисті заслуги у розвитку вітчизняної науки неодноразово була нагороджена почесними грамотами та листами подяки. Проводить заняття у школі підвищення педагогічної майстерності «АКМЕ» та зі слухачами школи «Кримінальний журналіст» ОДУВС. Будучи членом центру гендерної освіти, популяризує ідеї гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми. Заміжня, має дві доньки та онука. Життєве кредо: «Час швидкоплинний, тому треба жити — тут і зараз. «Тут» — це те єдине місце, де ­пот­ріб­но жити, а «зараз» — це той час, у якому по­трібно жити».

Olena M. Tsilmak
Professor of the Department of Criminalistics, Forensic Medicine and Psychiatry, the Odesa State University of Internal Affairs, Retired Police Colonel, DSc (Law), Professor.
Legal specialisation: legal psychology, criminalistics.