СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Фатхутдінова Олена  Василівна

Фатхутдінова

Олена Василівна

Декан юридичного факультету Київського університету туризму, економіки та права, доктор філософських наук, професор, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Як юрист-науковець Олена Василівна займається правовими проблемами, котрі стоять на вістрі сучасності. Складові її успіху — глибокі професійні знання та чіткі духовні орієнтири. Народилася 21 березня 1955 р. у с. Піщана Тальнівського району Черкаської області. Стати юристом мріяла з дитинства. У 1982 р. із відзнакою закінчила юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 р. представила дисертацію на тему «Теоретико-правові проблеми юридичного процесу» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. У 2012 р. захистила докторське дослідження «Правова освіта як чинник формування організаційної свідомості особистості» з присвоєнням наукового ступеня доктора філософських наук.

Після закінчення навчання в університеті розпочала трудову діяльність викладачем Київського технікуму готельного господарства. З 2006 р. Олена Василівна обіймає посаду декана юридичного факультету Київського університету туризму, економіки та права. У 2014 р. отримала вчене звання професора. Спілкування з Оленою Василівною завжди цікаве та пізнавальне для студентів, адже вона любить своїх вихованців, відчуває їхні наміри та прагнення й зав­жди доброзичливо відгукується на них. Для майбутніх фахівців вона є наставницею, яку дійсно слухають і беруть собі за приклад. Досконало володіючи своїм предметом, ерудований викладач успішно навчає та виховує молодь, завдяки чому має високий авторитет в університетському середовищі. Її педагогічна майстерність полягає у вмінні доступно подати складний матеріал, урахувати особливості студента, зацікавити інформацією та викликати бажання поповнювати свої знання. Саме тому вона постійно перевіряє та аналізує власний досвід, вивчає та використовує все найкраще із сучасних розробок, виступаючи водночас і як дослідниця. У той же час для колег Олена Василівна — зразок цілеспрямованого, ініціативного, дисциплінованого й вимогливого до себе та інших фахівця. У 2017 р. науковець стала академіком Академії наук вищої освіти України. Займається широким колом питань — у сфері конституційного, міжнародного права, теорії держави та права, а також правової освіти. Олена Фатхутдінова — відмінник освіти України. У 2007 р. їй присвоєно почесне звання заслуженого юриста України. В університеті Олені Василівні пощастило зустріти свого майбутнього чоловіка — Василя Гайнуловича, котрий успішно відбувся в професії й також став заслуженим юристом України. Разом із ним виховали сина Сергія та доньку Ірину, яка закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка, здобула науковий ступінь кандидата філософських наук та працює приватним нотаріусом. У житті Олена Фатхутдінова завжди керується гаслом: «Робити людям добро». Її відпочинок і натхнення — художня література та час, проведений з онуками Марією та Данилком.

OLENA V. FATHUTDINOVA
Dean of the Law Faculty, the Kyiv University of Tourism, Economics and Law, PhD, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine.
Legal specialisation: civil, labour, corporate, criminal and administrative law, theory of state and law.