СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Тацій Василь  Якович

Тацій

Василь Якович

Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України, почесний президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, герой України, державний радник юстиції 1 класу

Василь Якович Тацій є видатним ученим, праці якого визначили напрям розвитку правової науки, а також визнаним організатором вищої юридичної освіти в Україні. Зробив вагомий внесок у розбудову правової держави, удосконалення законодавчого процесу й право­застосовної практики. Народився 13 січня 1940 р. у м. Полтава в сім’ї службовців. Трудовий шлях розпочав у 1957 р. токарем Полтавського паровозного депо. Після закінчення Харківського юридичного інституту обіймав посади помічника прокурора району й прокурора відділу нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у Полтавській обласній прокуратурі. З 1966 р. діяльність Василя Тація пов’язана з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, де він пройшов професійне становлення аспірантом, старшим викладачем, доцентом, заступником декана денного факультету, проректором із наукової роботи, а з 1987 р. незмінно обіймає посаду ректора. Очолюючи університет, багато працював над організацією його діяльності, створенням належних умов для проведення

навчального процесу, праці та відпочинку студентів, професорів, викладачів та працівників. Нині університет становить центр правової освіти, науки і культури України. В.Я. Тацій провадить активну наукову діяльність. Автор понад 500 наукових праць, у тому числі близько 50 монографій, навчальних посібників та підручників, що стали значним внеском у розвиток юридичної науки. Науковець є редактором низки збірників наукових статей та журналів, зокрема «Вісника Національної академії правових наук України», «Проблем законності», «Щорічника українського права» тощо. Як талановитий педагог, провадить велику роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій. Довгий час був головою Експертної ради з юридичних наук при Міністерстві освіти та науки України та членом Вищої атестаційної комісії України. Василь Якович — один із засновників Національної академії правових наук України, президентом якої був з 1993 по 2016 рр., а з березня 2016 р. — її почесний президент. Багато років працює на громадській ниві як член низки президентських та урядових комісій, громадських організацій, зокрема Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Науково-­експертної ради Служби безпеки України, ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та ін. Будучи членом Конституційної комісії, В.Я. Тацій брав участь у розробці проекту Конституції України 1996 р., був головою робочої групи Кабінету Міністрів України зі створення Кримінального кодексу України 2001 р., членом Вищої ради юстиції України, Конституційної асамблеї, працював над проектом статуту Міжнародного кримінального суду та підготовкою багатьох інших законопроектів. Василь Якович Тацій удостоєний багатьох найвищих державних нагород, серед яких почесні звання Героя України з врученням ордена Держави (2004) та заслуженого діяча науки й техніки України (1989), орден князя Ярослава Мудрого V, IV, ІІІ і ІІ ступенів (1995, 1998, 2009, 2015), орден «За заслуги» ІІ та І ступенів (2000, 2012), почесні грамоти Верховної Ради Украї­ни (2001) та Кабінету Міністрів України (2002), орден «Знак Пошани» (1981) та інші урядові, відомчі, громадські й церковні нагороди. Почесний доктор і заслужений професор багатьох вищих навчальних закладів. почесний громадянин міст Полтави (2001) та Харкова (2004), Харківської області (2014).

VASYL Ya. TATSII
Rector of the Yaroslav Mudryi National Law University, Academician of the NAS of Ukraine, Honorary President of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, DSc (Law), Professor, Honoured Scientist of Ukraine, Hero of Ukraine, State Counsellor of Justice, 1st Class.
Legal specialisation: criminal, constitutional law and theory of state and law.