СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Смокович Михайло  Іванович

Смокович

Михайло Іванович

Суддя Верховного Суду, Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Михайло Іванович — активний учасник запровад­ження системи адміністративних судів в Украї­ні, один із розробників Кодексу адміністративного судочинства України, а також багатьох законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань реформування судової системи України. Народився 24 серпня 1963 р. у с. Великий Курінь Любешівського району Волинської області в багатодітній родині Івана Михайловича та Віри Макарівни. З 1987 р. — студент Харківського юридичного інституту імені Ф.Е. Дзержинського, у 1991 р. — випуск­ник-­­відмінник реорганізованого закладу, Української юридичної академії імені Ф.Е. Дзержинського, спеціаль­ність «Правознавство». З 2005 р. працює у Вищому адміністративному суді України, обіймає посади судді, секретаря Пленуму (з 2006 р.), вченого секретаря Науково-консультативної ради (з 2013 р.). З 2014 р. — заступник голови Вищого адмі­ністративного суду України (ВАСУ), з 2017 р. — суддя Верховного Суду, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Член Конституційної комісії, утвореної Указом Президента України у 2015 р. Професійна юридична діяльність М.І. Смоковича тісно переплетена з науковою. Так, у березні 2010 р. він захистив кандидатську дисертацію «Проблеми розмежу­вання судових юрисдикцій та визначення

компетенції адміністративних судів», у 2015 р. — докторську дисертацію «Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів». Особливу увагу в науковій діяльності Михайло Іванович звертає на проблеми розгляду та вирішення виборчих спорів, тож саме цій темі присвячена знач­на кількість його публікацій, серед яких: колективна монографія «Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства» (2006), «Розгляд виборчих спорів адміністративними судами» за результатами науково-практичного семінару при Інституті законодавства Верховної Ради України «Стан та перспективи розвитку виборчого законодавства України», доповіді «Розгляд виборчих спорів адміністративними судами» та «Судовий контроль виборчого процесу як елемент конституційного ладу щодо забезпечення народовладдя в Україні», стаття «Еволюційний розвиток процесуальних норм щодо судового розв’язання виборчих спорів» (2012). Співавтор багатьох колективних монографій, книг для суддів, працівників органів державної влади, правоохоронних органів, адвокатів та науковців. Зокрема — однієї з перших настільних книг для судді «Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики» (2007). Інші видання, що вийшли друком у співавторстві, — «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України», «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України» за загальною редакцією О.М. Пасенюка, підручник «Адміністративне судочинство України», «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України», колективні монографії за загальною редакцією О.М. Нечитайла «Адміністративне судочинство Украї­ни: теорія та практика», «Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій» та «Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти». Загалом опублікував близько 200 наукових праць. Активний учасник наукових, міжнародних, науково­­практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо, присвячених проблемам адміністративного права і судочинства (близько 70 заходів). Як секретар Пленуму ВАСУ був доповідачем у 91 постанові Пленуму та у 9 проектах постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України. Звання заслуженого юриста України присвоєно Михайлу Івановичу у 2007 р., у 2015 р. відзначений Премією імені Ярослава Мудрого. Одружений. Дружина — Смокович Юлія Петрівна — начальник відділу Генеральної прокуратури України. Має сина і дочку. Життєве кредо правника: «До людей, як до себе».

Mykhailo I. Smokovych
Judge of the Supreme Court, Head of the Cassation Administrative Court of the Supreme Court.
Legal specialisation: administrative law and legal proceedings.