СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Сірко Богдан  Петрович

Сірко

Богдан Петрович

Директор Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, старший радник юстиції

Народився 17 травня 1947 р. у с. Кінашів Галицького району Івано-Франківської області в селянській родині. На вибір юридичної професії вплинуло прищеплене батьками та школою почуття справедливості. Після демобілізації з армії в 1969 р. вступив на юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1974 р., здобувши кваліфікацію юриста за спеціальністю «Правознавство». У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Після закінчення навчання в 1974 р. прийнятий на роботу до прокуратури Львівської області. Розпочав трудову діяльність на посаді слідчого прокуратури Городоцького району Львівської області, потім слідчого прокуратури Шевченківського району м. Львова. У подальшому працював старшим слідчим прокуратури м. Львова, прокурором слідчого відділу та слідчого з особливо важливих справ Львівської (Західно-Української) транспортної прокуратури. У 1985–1998 рр. — Чернівецький транспортний прокурор Західно-Української транспортної прокуратури, старший радник юстиції. Далі отримав призначення старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ та податкової міліції при проведенні досудового слідства та оперативно-розшукової діяльності прокуратури Чернівецької області.

У 1999 р. Богдан Петрович переведений на роботу до відділу нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами з боротьби із організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області. У 2000 р. призначений начальником слідчого відділу прокуратури Чернівецької області. З 2002 р. перейшов на роботу до Національного університету «Одеська юридична ака­демія» ди­рек­то­ром Навчаль­но-кон­суль­та­цій­но­го центру в м. Чернівці. У зв’язку з ре­орга­ні­за­цією НКЦ в м. Чернівці в Чернівецький юридичний факультет НУ ОЮА призначений деканом факультету. З 2014 р. працює директором Чернівецького юри­дичного інституту Націо­нального університету «Одеська юридична академія». За час роботи в навчальному закладі опублікував 25 наукових праць, а серед них навчально-методичний посібник «Прокуратура України» (2015) та навчальний посібник «Нагляд прокурора за виконанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва» (2016). Багаторічна професійна діяльність Богдана Петровича відзначена багатьма нагородами — грамотами Головного управління освіти й науки Чернівецької облдержадміністрації, Департаменту освіти й науки Чернівецької облдержадміністрації та Інституту модернізації змісту освіти МОН України, почесною відзнакою Чернівецької міської ради — медаллю «На славу Чернівців», нагрудними знаками «Відмінник освіти України» й «Ветеран прокуратури України». Разом із дружиною Богдан Петрович виховав дочку і сина, котрий у професії пішов його слідами. Ростислав Богданович Сірко з 2011 р. працював в органах прокуратури Чернівецької області, а в 2015 р. здобув учений ступінь кандидата юридичних наук і з 2016 р. очолює Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету. У родині є ще один майбутній правознавець — онук Сергій, котрий навчається на третьому курсі Чернівецького юридичного інституту Націо­нальному університеті «Одеська юридична академія». Понад усе Богдан Сірко вболіває за справедливість і дотримання закону, чого можна досягти, тільки об’єднавшись. Його життєвий девіз — «veribus unitis» («спільними зусиллями»).

BOHDAN P. SIRKO
Director of the Chernivtsi Law Institute, the National University «Odesa Law Academy», PhD (Law), Senior Counsellor of Justice.
Legal specialisation: criminal law and procedure.