СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Синявська Олена  Юхимівна

Синявська

Олена Юхимівна

Професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, полковник міліції

Найбільший внесок у науку Олени Юхимівни — вироблення концепції забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ Украї­ни. Учена багато років викладає важливі теоретичні дисципліни та дбає про формування молодої наукової школи, здійснюючи керівництво аспірантами. Народилася 10 жовтня 1969 р. у м. Суми. У 1986 р. вступила до Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка на фізико-математичний факультет і закінчила його в 1991 р. за спеціальністю «Фізика та математика», отримавши диплом із відзнакою. У 1995 р. розпочала навчання в Університеті внутрішніх справ на заочному факультеті, яке завершила з відзнакою у 2000 р. за спеціальністю «Право­знавство». Крім того, продовжила наукові студії й у 2001 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 2008 р. — докторську. У 1992 р. стала вчителем фізики Сумської середньої школи № 8, звідки звільнилася в 1994 р. у зв’язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ.

З 1994 до 2001 рр. Олена Синявська працювала в управлінні боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Сумській області. З 2001 р. займалася науково-педагогічною діяльністю в Харківському національному університеті внутрішніх справ на посадах доцента, професора, начальника ка­федри та факультету, а згодом — начальника навчально-­наукового інституту заочного та дистанційного навчання та декана факультету № 5. З 2016 р. — професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6. У 2005 р. Олені Юхимівні присвоєно вчене звання доцента кафедри управління в органах внутрішніх справ, у 2011 р. — професора кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. В університеті науковець забезпечувала викладання на високому рівні низки дисциплін і входила до складу кількох спеціалізованих учених рад у рідному виші, а також у Класичному приватному університеті м. Запоріжжя. Під її керівництвом захистилися вісім кандидатів та один доктор юридичних наук. Учена — автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Вона є академіком Міжнародної кадрової академії та членом редколегій багатьох фахових періодичних видань. За час діяльності Олена Синявська отримала високі відзнаки, серед яких різні нагороди Харківської обласної державної адміністрації та Міністерства внутрішніх справ України. Крім того, у 2005 р. їй достроково присвоєно спеціальне звання підполковника міліції. Олена Юхимівна пишається донькою Ольгою, яка у 2016 р. захистила дисертацію у віці 23 років і стала наймолодшим в Україні кандидатом економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Життєве кредо «Через терни до зірок» та улюблена цитата Михайла Булгакова «…Ніколи й нічого не просіть! Ніколи й нічого, а особливо в тих, хто сильніший від вас» супроводжують Олену Синявську протягом усієї професійної діяльності.

OLENA Yu. SYNIAVSKA
Professor of the Department of General Legal Course, the Faculty 6, Kharkiv National University of Internal Affairs, DSc (Law), Professor, Academician of the International Personnel Academy, Colonel of Militia.
Legal specialisation: administrative law.