СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Романовська Людмила  Антонівна

Романовська

Людмила Антонівна

Керівник Офісу незалежних експертиз Дирекції сертифікації, експертизи та карнетів АТА Торгово-промислової палати України, Заступник голови Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України, кандидат юридичних наук, третейський суддя, медіатор

Народилася 4 грудня 1962 р. у м. Ровеньки Луганської області. У 1982 р. закінчила Чернігівський юридичний технікум за спеціальністю «Правознавство», а в 1991 р. — Українську юридичну академію ім. Ф.Е. Дзержинського (нині — Національний юридичний університет ім. Яро­слава Мудрого) за тією ж спеціальністю. В 2016 р. в Інституті приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України захистила кандидатську дисертацію за темою: «Управління майном дитини за цивільним та сімейним законодавством України», її результати впроваджено в роботу органу опіки та піклування виконкому Київської районної у місті Донецьку ради. Трудову діяльність розпочала у 1982 р. в установах системи соціального захисту населення Донецької області, працювала на посадах інспектора, юрисконсульта і заступника начальника управління. Має 10 ранг державного службовця. З 1995 р. — завідувач юридичного відділу Київської районної у м. Донецьку ради. Водночас юрист із досвідом стала старшим викладачем кафедри цивільного права й процесу економіко-правового факультету Донецького національного університету та керівником юридичної клініки «Правова громадська приймальня»

з безоплатної правової допомоги, яку надавали студенти малозабезпеченим верствам населення за її координації. У 2007 р. стала начальником юридичного відділу ВАТ «Донецький металопрокатний завод». Тоді ж отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У 2008–2009 рр. працювала заступником директора та адвокатом у Правовій корпорації «Фаринник і Партнери», а згодом призначена директором дочірнього підприємства «Юридична компанія «Центр правових рішень» цієї ж корпорації. З 2010 до 2011 рр. — начальник юридичного відділу Академії суддів України. З 2011 р. — керівник апарату, головний науковий працівник відділу науково-­методичного забезпечення діяльності суддів загальної юрисдикції Національної школи суддів України, під час створення якої внесла особистий внесок у розробку її структури та забезпечення функціонування. З 2013 р. працює в Торгово-промисловій палаті Украї­ни (ТПП України), де з 2017 р. керує Офісом незалежних експертиз, в якому, як головний ідеолог і розробник, ­запровадила розвиток нової послуги для бізнесу — незалежні фахові експертизи. До послуги спонукало звернення представників бізнесу з приводу ситуацій у їх діяльності, ускладнених певними обставинами, що у своїй більшості не залежні від їх волі, бажань і дій. Такі проблеми потребують термінового вирішення. А ТПП Украї­ни має всі можливості для організації комплексного їх дослідження, а за необхідності, спроможна залучити до цього і науковців різних спеціальностей. Результатом послуги є висновок ТПП України, який використовували підприємці у різних ситуаціях, зокрема: приймаючи відповідне рішення або прораховуючи ризики, або посилюючи свою позицію під час переговорів чи в суді та ін. Про зацікавленість бізнесом у послузі свідчать дані. Так, у 2016 р. проведено 163 експертизи, з яких: 68 — наукові, 95 — інші правові, а у 2017 р. — 108, з яких: 23 — наукові, 85 — інші правові. Людмила Антонівна виконує обов’язки ще й заступника голови Постійно діючого третейського суду при ТПП України та є третейським суддею, у якості якого брала участь у вирішені спору у 25 справах. Дбаючи про результативність роботи, Людмила Антонівна підвищує рівень своєї кваліфікації. Так, у 2014 р. — оволоділа законодавчою технікою, теорією та практикою законопроектування в Українській школі законотвор­чос­ті Інституту законодавства Верховної Ради Украї­ни. Тоді ж навчалася за програмою для медіаторів в Інституті підвищення кваліфікації Академії адвокатури України та була учасницею німецько-­українського проекту «Бізнес-медіатор». Автор понад 30 наукових та інших публікацій, серед яких 17 наукових статей у фахових виданнях ВАК.

Liudmyla A. Romanovska
Head of the Office of Independent Expertise, the Certification, Examination and ATA Carnet Board, the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, Deputy Chairperson of the Arbitral Tribunal at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, PhD (Law), Arbitrator, Mediator.
Legal specialisation: civil, family, housing, economic, labour and corporate law; civil, economic and administrative procedure.