СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Посполітак Володимир  Володимирович

Посполітак

Володимир Володимирович

Завідувач кафедри гуманітарного розвитку Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, голова Постійно діючого третейського суду СРО «ПАРД», член Експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Володимир Володимирович — юрист із понад 20-річним досвідом, провідний фахівець на ринку фінансових послуг. До кола його наукових інтересів як вченого-правознавця належить дослідження цінних паперів, регулювання фондового ринку, страхування, розрахунків та сфери цивільного права. Народився 6 липня 1968 р. у м. Львові в сім’ї адвоката Володимира Івановича та бухгалтера Надії Зиновіївни. З 1969 р. родина проживала в м. Івано-Франківську. Після служби в армії вступив на юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який у 1994 р. закінчив із відзнакою. У 2001 р. здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, а у 2005 р. отримав учене звання доцента. Володимир Посполітак розпочав професійний шлях у 1985 р. на посаді діловода Івано-Франківського міського суду, а з 1989 р. працював секретарем військового трибуналу. Здобувши досвід як помічник адвоката, у 1995 р. успішно склав іспит та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У 1998 р. проходив стажування в Комісії із цінних паперів та фондового ринку США. У 2002 р. розпочав викладацьку роботу в ПНЗ «Міжнародний

інститут менеджменту (МІМ-Київ)», а у 2011 р. став завідувачем кафедри гуманітарного розвитку. Також із 2001 р. викладає дисципліни «Цивільне право: особлива частина», «Правове регулювання ЗЕД» та «Правове регулювання обігу цінних паперів» за сумісництвом у НУ «Києво-Могилянська академія». У рамках співпраці українських та польських університетів із 2010 р. є викладачем курсу «Основи цивільного і господарського законодавства» в Школі українського права факультету права та адміністрації Ягелонського університету (м. Краків, Польща). Постійно співпрацює з міжнародними організаціями, серед яких Світовий банк (WB), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Організація економічної співпраці та розвитку (OECD), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Проект технічної допомоги СНД (TACIS), Агентство Німеччини з міжнародної співпраці (GIZ), надає їм юридичні консультації та бере участь у розробці законодавства у сфері надання фінансових послуг. Має значний досвід законотворчої роботи у сфері економіки. Так, із 1998 до 2002 рр. працював помічником-консультантом голови підкомітету з питань господарського законодавства Верховної Ради України, а у 2003–2005 рр. від Світового банку був юридичним радником групи супроводу Координаційної ради з питань політики фінансового сектору при Кабінеті Міністрів України. Водночас із викладацькою та практичною діяльністю Володимир Посполітак із 2000 до 2004 рр. був членом Української асоціації фінансових аналітиків, а на даний час є членом Асоціації правників України. Входив до низки рад, зокрема Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2002–2012), Консультаційно-експертної ради Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (2008–2009), очолював науково-методичну раду Навчально-інформаційного центру «Проф.-Інтел.-Інфо» Асоціації ділової спів­праці «Український міжнародний культурний центр» (з 2000 р.). Нині є керівником робочої групи Експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За час діяльності нагороджений почесною грамотою президії Національної академії наук України (1997), Грамотою Кабінету Міністрів України (2009), почесною грамотою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2011). Юриста-науковця у всьому підтримує дружина, Роксолана Юріївна Ханик-Посполітак — завідувач кафедри приватного права НУ «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент. Життєвий девіз В.В. Посполітака: «Усе буде добре».

Volodymyr V. POSPOLITAK
Head of Chair of Humanities of International Management Institute (IMI), PhD (Law), Assistant Professor, Attorney, Head of the Arbitration Court of the «Professional association of registration and depositories», Member of the Experts’ Council for the Deposit Guarantee Fund/Head of the Legislation Development Group.
Legal specialisation: civil law and financial market law.