СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Нерсесян Армен  Сабірович

Нерсесян

Армен Сабірович

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «АРГО», старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук

В основі професійної компетентності Армена Нерсесяна, фахового юриста та науковця — здатність поєднувати фундаментальне та прикладне знання під час розв’язання будь-яких правових завдань. Своєю працею правознавець служить громадянському суспільству й державі. Народився 19 червня 1982 р. у м. Києві. На вибір майбутньої професії справило вплив незабутнє враження від великої події для держави — ухвалення Конституції України 28 червня 1996 р. Уже тоді, у підлітковому віці, зацікавився сферою закону. У 1999 р. вступив до Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова на соціально-гуманітарний факультет за спеціальністю «Правознавство». Після закінчення університету у 2004 р. деякий час працював юрисконсультом ТОВ «Торез», а згодом вступив до аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук Украї­ни. Завершивши

навчання в аспірантурі, у 2007 р. залишився в цьому ж закладі на посаді молодшого наукового співробітника. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності». Нині працює старшим науковим співробітником відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Армен Сабірович — автор понад 110 публікацій, у тому числі однієї індивідуальної та 5 колективних монографій, навчальних посібників. Підготував більш ніж 50 висновків науково-правових експертиз, а також зауваження та пропозиції щодо низки важливих законопроектів у сфері кримінально­го законодавства, судо­устрою та запобіган­ня корупції. Він є членом робочої групи «Напрацювання системних змін до Кри­мінального про­цесуаль­ного кодексу України» Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради Украї­ни та юридичним радником ГО «Все­україн­ський союз реформаторів».

З 2009 р. наукову діяльність Армен Сабірович поєднує з адвокат­ською практикою. У 2017 р. обійняв посаду керуючого партнера Адвокатського об’єднання «АРГО». Основною спеціалізацію А.С. Нерсесяна є кримінальне право — як захист підозрюваних та обвинувачених, так і представництво інтересів потерпілих і цивільних позивачів, а також забезпечення дотримання інтересів громадян та юридичних осіб під час кримінального провадження. Крім того, практикує у сфері сімейного, спадкового, цивільного та господарського права, а також права інтелектуальної власності. У межах діяльності Адвокатського об’єднання «АРГО» розвиває один із найбільш динамічних й актуальних напрямів — правову безпеку бізнесу. В Армена Сабіровича Нерсесяна міцна родина, де підтримують його цінності. Разом із дружиною — юристом-між­на­­род­ником вихо­ву­ють сина.

ARMEN S. NERSESIAN
Managing Partner of ARGO Law Association, Senior Researcher of the Department of Criminal Law, Criminology and Judicial System, the V. M. Koretsky Institute of State and Law, the National Academy of Sciences of Ukraine, PhD (Law).
Legal specialisation: criminal law, family, inheritance, civil and economic law, as well as intellectual property rights and legal security of business.