СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Музичук Олександр  Миколайович

Музичук

Олександр Миколайович

Декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Олександр Миколайович Музичук — учений і викладач, головний принцип якого — постійно працювати над підвищенням свого професійного та наукового рівнів. Під цим же гаслом як декан факультету він організовує виховну роботу, спрямовану на формування у курсантів сумлінного ставлення до навчання й майбутніх службових обов’язків, а також прагнення стати висококваліфікованими фахівцями. Народився 23 вересня 1973 р. у м. Ківерці Волинської області. У 1998 р. із відзнакою закінчив Харківський університет внутрішніх справ та здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Після випуску працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ на посадах викладача кафедри адміністративного права, викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, наукового працівника, старшого наукового працівника, провідного наукового працівника, начальника науково-дослідної лабораторії з розробки законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Продовжуючи наукові пошуки, у 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку й боротьбі з правопорушеннями» за спеціальністю «Адміністративне право й процес; фінансове право; інформаційне право», у 2010 р. — докторську дисертацію за тією ж спеціальністю на тему «Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування». До сфери його зацікавлень належать проблеми державного управління, правоохоронної діяльності й адміністративного права. Результати досліджень опублікував у понад 200 наукових та навчально-методичних працях. Крім викладацької й дослідницької діяльності, ­займається адміністративною роботою. З 2011 р. обіймає посаду декана факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Багато часу віддає роботі з курсантами, слухачами магістратури та аспірантами, заохочуючи їх провадити самостійні дослідження. Під керівництвом професора підготовлено та захищено 3 докторські й 26 кандидатських дисертацій. Олександр Миколайович — керівник наукової школи «З питань контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні», яка функціонує в університеті. Належить до редколегій фахових журналів «Форум права», «Право й безпека», «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», які видаються в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Очолює професійну спілку атестованих працівників цього ж навчального закладу. За вагомий особистий внесок у розвиток правової держави, сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», почесною грамотою Харківської обласної адміністрації, подякою Харківської обласної ради, а також відомчими заохочувальними відзнаками: нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ ступеня (2003); медаллю «10 років МВС України» (2004); медаллю «За сумлінну службу» ІІІ ступеня (2005); нагрудним знаком «За відзнаку в службі» І ступеня (2009); медаллю «За розвиток науки, техніки та освіти» (2011); нагрудним знаком «Почесний знак МВС України» (2012). У 2013 р. став переможцем конкурсу «Вища школа Харківщини — найкращі імена» в номінації «Декан факультету». За особисті досягнення та професійність у 2016 р. йому присвоєно почесне звання заслуженого юриста України. У професійному житті Олександр Миколайович керується принципом: «Кожен повинен бути захисником правопорядку в зоні досяжності. Тільки так можна побудувати правову державу». Одружений, виховує двох синів.

OLEKSANDR M. MUSYCHUK
Dean of the Faculty 1, the Kharkiv National University of Internal Affairs, DSc (Law), Professor, Honoured Lawyer of Ukraine.
Legal specialisation: problems of public administration; law enforcement; administrative law.