СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Мінченко Раїса  Миколаївна

Мінченко

Раїса Миколаївна

Заступник начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби України, радник податкової та митної справи ІІ рангу, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Багаторічна науково-викладацька діяльність, участь у законотворчому процесі та відповідальна робота на державних посадах правознавця спрямовані на ствердження недоторканності конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності та розбудову успішної правової держави. Поєднання наукових досліджень та практики забезпечило комплексне бачення проблем сучасності та перспектив на майбутнє. Народилася у с. Кисилин Локачинського району Волинської області в сім’ї сільських трударів. Ще з дитинства була відмінницею та головною учасницею всіх видів художньої самодіяльності. Проте в 16?років талановита дівчина зробила вибір на користь юриспруденції. Закінчивши школу із золотою медаллю, у 1981 р. вступила до Чернігівського юридичного технікуму, де завершила навчання в 1983 р., отримавши диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Право­знавство» з відзнакою. Продовжила здобувати освіту й у 1984–1990 рр. була студенткою вечірнього відділення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова, яке закінчила з дипломом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство». Першою віхою професійного шляху стала робота в райсоцбезі на посаді інспектора. Потім була юрисконсультом різних промислових підприємств та об’єднань. У 1990 р. завдяки професору Ю.С. Червоному спробувала свої сили у викладанні та з 1994 р., після народження доньки, працювала на кафедрі цивільного права й процесу Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова. З перетворенням юридичного інституту цього університету на юридичну академію перейшла на роботу доцента кафедри цивільного права. Водночас очолювала юридичну службу Одеської національної юридичної академії. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 2009 р. — докторське дослідження на тему «Еволюція державної влади в сучасній Україні (теоретико-правове дослідження)». У 2011 р. Раїсі Миколаївні присвоєно вчене звання професора. У 2000–2005 рр. перебувала на службі в органах місцевого самоврядування на посадах начальника управління правового контролю, начальника юридичного управління Одеської міської ради й заступника міського голови м. Одеса. Потім працювала директором Інституту національного та міжнародного права, проректором із наукової роботи Міжнародного гуманітарного університету м. Одеси. З 2007 до 2009 рр. — головний консультант Інституту законодавства Верховної Ради України в м. Київ. Після цього займалася викладацькою діяльністю, очолюючи кафедру цивільного процесу Одеської націо­нальної юридичної академії. За цей час видала значну частину наукових робіт. Під її керівництвом успішно захищені докторська та 13 кандидатських дисертацій, а також проведено багато міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, зокрема в співпраці з Університетом Регенсбургу (Німеччина) за підтримки міжнародної програми Німецької служби академічних обмінів. У 2015 р. призначена завідувачем відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства

Верховної Ради України, у межах якого організовувала роботу Української школи законотворчості. Згодом доля подарувала нову можливість пізнати ще одну сторону багатогранної професії юриста. З 2017 р. Раїса Миколаївна працює на посаді заступника начальника однієї з найбільших митниць України — Одеської митниці Державної фіскальної служби України. Реалізувалась Раїса Мінченко і як дослідник правової сфери. За її редакцією видано понад 100 наукових робіт, серед яких монографія «Теоретико-правові проблеми організації та функціонування державної влади в умовах модернізації механізму української державності» (2008), посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів «Окреме провадження в цивільному процесі України» (2010), а також низку підручників з цивільного процесу, виданих у 2012, 2014, 2016 рр. Юристка стала співавтором підручника «Зобов’язальне право України» (2011) і монографії «Сучасна державність як феномен, юридична категорія та соціально-політична реалія. Liber Amikorum, до 55-річчя О.Л. Копиленка» (2016).

Раїса Мінченко провадила активну громадську діяльність. Юрист була депутатом Одеської міської ради. Надавала численні висновки до законопроектів та інших нормативно-правових актів. З 2009 р. належала до членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Професійна діяльність Раїси Миколаївни відзначена багатьма нагородами. За вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності й правопорядку та високий професіоналізм у 2004 р. їй присвоєне почесне звання заслуженого юриста Украї­ни. У тому ж році нагороджена почесною відзнакою Одеського міського голови «За заслуги перед містом». Крім того, у 2011 р. отримала почесні грамоти голови Вищої ради юстиції та Верховного Суду України, а у 2012 р. — відзнаку голови Одеської обласної державної адміністрації. У 2014 р. удостоєна відзнаки Верховного Суду України за вагомий внесок у формування його судової практики. За тривалий час професійної роботи у сфері права юрист переконалася, що універсальну формулу успіху вивести неможливо, зате можна формулу провалу — це спроба сподобатися всім.

Raiisa M. Minchenko
Deputy Head of the Odesa Customs, the State Fiscal Service, Tax and Customs Counsellor, 2nd rank, DSc (Law), Professor, Honoured Lawyer of Ukraine.
Legal specialisation: civil law and procedure.