СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Лемак Василь  Васильович

Лемак

Василь Васильович

Суддя Конституційного Суду України, завідувач кафедри теорії та історії держави й права Ужгородського національного університету (2004–2018), член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Багаторічна сумлінна праця Василя Васильовича в нау­ково-освітній сфері є прикладом високого професіоналізму й відданості своїй справі. Нині орієнтири фахівця як судді найвищої ланки — принциповість та наполегливість у реалізації завдань і функцій судової влади. Народився 15 лютого 1970 р. у с. Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. У 1993 р. закінчив історичний факультет Ужгородського національного університету, а в 1997 р. — юридичний факультет цього ж вишу. Після здобуття освіти розпочав трудову діяльність. З 1993 до 2004 рр. працював на посадах юрисконсульта, асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри теорії та історії держави й права юридичного факультету Ужгородського національного університету, у 1998–2004 рр. одночасно — заступник декана юридичного факультету. Потім обійняв посаду завідувача кафедри теорії та історії держави й права юридичного факультету. З 2012 до 2013 рр. виконував обов’язки першого проректора цього ж університету. У 2018 р. Василь Васильович Указом Президента України за результатами конкурсу призначений

суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 2 березня 2018 р. Василь Лемак — професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України та ­науковець із великим досвідом. У колі його інтересів теорія права, проблеми конституціоналізму та правової реформи в Україні та державах Центральної Європи. Він є автором та співавтором понад 180 науко­вих та навчально-методичних праць, серед яких «Конституція України: науково-практичний коментар» (2011), «The legal system of Ukraine: past, present, and future: in 5 vol.» (2013), «Ukrainian Legal Doctrine: in 5 vol.» (2015), «Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації» (2002), «Правова система України: історія, стан і перспективи: в 5 т.» (2008), «Lustration legislation and practice: the experience of Czech Republic» (2015); «Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України» (2016); «Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України» (2016); «Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження» (2017); «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права Украї­ни; Т. 2: Філософія права; Т. 3: Загальна теорія права» (2016; 2017). Також науковець брав участь у підготовці низки проектів законів України, зокрема в складі робочої групи Ради з питань судової реформи України був розробником проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (2016). Василь Васильович належить до складу багатьох наукових інституцій — є вченим секретарем Західного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України та членом спеціалізованих учених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого й Львівського національного університету імені Івана Франка. Також він входить до редакційних колегій низки наукових видань: «Вісник Національної академії правових наук України», «Публічне право», «Філософія права та загальна теорія права». За високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виховання студентської молоді, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, значні досягнення у фаховій діяльності нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

VASYL V. LEMAK
Judge of the Constitutional Court of Ukraine, Head of the Department of Theory and History of State and Law, the Uzhhorod National University (2004–2018), DSc (Law), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine.
Legal specialisation: theory of law, problems of constitutionalism and the legal reform in Ukraine and the states of Central Europe.