СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Крупнова Любов  Василівна

Крупнова

Любов Василівна

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, голова Адвокатського об’єднання «Крупнова і партнери», адвокат, кандидат юридичних наук, доктор філософії в галузі права, доцент, докторант

Найважливіше для Любові Василівни у фаховій діяльності — професійність та принциповість у боротьбі за верховенство права. Її сумлінна й плідна праця, спрямована на захист конституційних прав громадян і зміцнення законності, постійне вдосконалення адвокатської майстерності стали внеском у становлення адвокатури як демократичного інституту та розбудову правової держави. Народилася 26 березня 1972 р. в с. Хлібному Автономної Республіки Крим. У 2000–2004 рр. навчалася у Національній академії внутрішніх справ України, де здобула кваліфікацію юриста за спеціальністю «Правознавство». З 2005 до 2008 рр. — аспірант Націо­нальної академії державної податкової служби України. У 2008 р. отримала диплом кандидата юридичних наук Національної академії державної податкової служби України зі спеціальності «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право», а у 2014 р. — звання доцента. Трудову діяльність за фахом розпочала у 2001 р. державним виконавцем відділу Державної виконавчої

служби Печерського та Подільського районних управлінь юстиції м. Києва. З 2002 р. переведена на посаду заступника начальника відділу Державної виконавчої служби Подільського районного управління юстиції м. Києва. У 2004–2005 рр. працювала на посаді заступника начальника — начальника відділу Державної виконавчої служби Подільського РУЮ м. Києва. Розвиваючись у професії, у 2007 р. склала іспити в Київській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У тому ж році виступила засновником Юридичної фірми «Захист ЛВ». З 2013 р. — голова Адвокатського об’єднання «Крупнова і партнери». З 2008 р. Любов Василівна працює викладачем у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука. У 2017 р. Любов Василівна рішенням звітно-виборного з’їзду адвокатів України обрана на посаду заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Любов Крупнова провадить активну наукову діяльність, публікуючи наукові праці та виступаючи опонентом на захисті дисертаційних досліджень. Її авторству належить монографія «Розбудова вітчизняної системи виконавчого провадження в умовах реформування судочинства та суміжних правових інститутів». У 2017 р. підготувала до захисту докторську дисертацію «Система виконавчого провадження в Україні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти», результати якої будуть враховані при подальшому вдосконаленні законодавства у сфері виконавчого провадження. Високий професіоналізм та самовіддана робота Любові Крупнової відзначені багатьма нагородами, серед яких подяка голови Служби безпеки України, подяка Першого національного каналу України, почесна грамота Спілки адвокатів України, подяка Національної асоціації адвокатів України, диплом Ради адвокатів Київської області, подяка голови Подільської районної ради в м. Києві, подяка голови Всеукраїнської асоціації соціальної підтримки та захисту співробітників спецслужб України, подяка президента Спілки адвокатів України, почесна грамота президента Всеукраїнської асоціації соціальної підтримки та захисту співробітників спецслужб України та орден Святої преподобної Анастасії Київської. Крім значних досягнень у професії, Любов Василівна реалізувалася й в особистому житті. Вона — щаслива дружина й матір, має двох доньок та двох онуків.

LIUBOV V. KRUPNOVA
Head of the Krupnova & Partners Law Firm, Deputy Head of the High Qualification and Disciplinary Bar Commission, Attorney, Arbitrator, PhD (Law), Assistant Professor.
Legal specialisation: civil, economic, criminal, administrative, labour, land, insurance and tax law.