СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Кожарська Ірина  Юріївна

Кожарська

Ірина Юріївна

Патентний повірений України

Професійна діяльність Ірини Юріївни Кожарської спрямована на розвиток національної системи правової охорони інтелектуальної власності як важливого компонента економічного, наукового та виробничого потенціалу країни. Народилась у м. Києві. Батько мав багато авторських свідоцтв на винаходи у сфері космічних технологій, а мати працювала в Патентному фонді України. Родина підтримала рішення доньки вступати до вищого навчального закладу. У 1968–1974 рр. навчалась у Київському університеті ім. Тараса Шевченка на факультеті романо-германської філології й здобула фах викладача французької мови та літератури. Студенткою робила технічні переклади й працювала в Патентному фонді України, де описувала патенти й ­шукала потрібну для них інформацію. Відтак про право інтелектуальної власності дізналася ще в університеті й зацікавилася цією тематикою. Однак перше серйозне знайомство із заявками на винаходи відбулося в Київському інженерно-будівельному інституті в науково-дослідній лабораторії підвалин та фундаментів. З 1984 р. молода перспективна спеціалістка працювала в Інституті надтвердих матеріалів АН УРСР у відділі патентно-ліцензійної роботи в групі іноземного патентування та ліцензування. У 1985 р. одержала дип­лом про здобуття кваліфікації патентознавця ЦІПК у м. Москва. Із 1992 р. працювала на різних посадах

у Держпатенті України. Під час роботи в установі розробляла нормативно-правову базу у сфері охорони прав інтелектуальної власності, зокрема низки законів, і здійснювала експертний супровід проектів при їх підготовці до прийняття Верховною Радою України. Із 1995 р. Ірина Юріївна — член Апеляційної ради Держ­патенту України. У 1999 р. атестована як судовий експерт зі спеціальності «Інтелектуальна власність: торговельні марки та промислові зразки» й кілька років активно працювала у цій сфері. У 2000 р. після реорганізації Держпатенту України продовжила свою роботу в ДП «Укрпатент». З 2003 р. працювала в Державному департаменті інтелектуальної власності МОН України, долучившись до вирішення всіх нагальних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері інтелектуальної власності. Як досвідчений фахівець брала активну участь у роботі апеляційної палати установи на посаді заступника голови цієї організації. Представляла Україну в постійних комітетах Всесвітньої організації інтелектуальної власності із законодавства у сфері торговельних марок та патентів. У 2005–2006 рр. була заступником директора з питань експертизи в ДП «Укрпатент». Тоді ж отримала диплом юриста Міжрегіональної академії управління персоналом. Працює патентним повіреним України, на практиці застосовуючи багаторічний досвід у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Активною є науково-освітня діяльність Ірини Юріївни. З 1999 до 2017 рр. вона викладала навчальні курси «Патентне право», «Право промислової власності», «Міжнародна система охорони промислової власності» спочатку в Інституті права та інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, а згодом — в Одеській юридичній академії. Під її керівництвом багато спеціалістів і магістрів захистили дипломні роботи. Підготувала програми курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері охорони промислової власності та підготовки патентних повірених «Патентне право», «Охорона прав на об’єкти промислової власності в Україні та в іноземних державах» та методичні рекомендації до цих курсів, а також практичний посібник «Патентування в іноземних державах». Виступала з доповідями на семінарах та конференціях, присвячених охороні прав інтелектуальної власності. Ірина Юріївна — авторка науково-практичних статей, які публікувались у різних виданнях. Роки ефективної роботи у сфері охорони прав інтелектуальної власності сформували життєвий девіз Ірини Юріївни: «Час поспішає».

IRYNA Yu. KOZHARSKA
Patent Attorney of Ukraine.
Legal specialisation: intellectual property law, patent law, industrial property law, state management of intellectual property.