СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Кобець Олена  Анатоліївна

Кобець

Олена Анатоліївна

Директор з правових питань ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», адвокат

Олена Анатоліївна як фахівець має великий досвід юридичного супроводу всіх процесів у роботі провідних компаній. На керівній посаді не тільки контролює дотримання законодавства всіма структурними під­розділами, а й формує стратегічний горизонт підприємства, оскільки входить до складу правління компанії. Народилася 1 червня 1982 р. у м. Чернігів. На вибір юридичної професії вплинуло відчуття справедливості, яке мала з дитинства. У 1999 р. вступила до юридичного факультету Чернігівського державного інституту економіки й управління, де здобула ступінь бакалавра. У 2003 р. продовжила навчання, вступивши до Київського національного економічного університету, який закінчила, отримавши кваліфікацію ­магістра права. В 2015 р. успішно склала кваліфікаційний іспит та отримала свідоцтво на право заняття ­адвокатською діяльністю. Ще під час навчання почала працювати юрисконсультом у ТОВ «ТАКТОМ», де основним напрямом діяльності було корпоративне право. Оскільки в Украї­ні на той час активно здійснювалося реформування у сфері приватизації та корпоративного управління, що супроводжувалося численними змінами в законодавстві, у процесі роботи забезпечувався юридичний

супровід перетворення значної кількості підприємств на акціонерні товариства, з реєстрацією емісії акцій, та на інші організаційно-правові форми господарських товариств. Починаючи з 2015 р., Олена Кобець обіймає посаду ди­ректора з правових питань ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» — найбільшого газовидобувного підприємства в Україні, на яке державою покладено спеціальні обов’язки у сфері забезпечення населення газом власного виробництва. Враховуючи стратегічне значення та масштаб компанії «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», що є найбільшим платником податків в Україні та на якому працює понад 20 тисяч осіб, для ефективної організації правового супроводу її діяльності здійснюється робота в широкому спектрі галузей права. Так, до основних правових сфер спеціалізації, у межах яких провадиться активна робота, належать законодавство про надра, земельне, господарське, екологічне, фінансове, трудове, корпоративне та міжнародне приватне право. Серед професійних досягнень Олени Анатоліївни — вагомий внесок юридичної команди ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» до змін у земельне та податкове законодавство, спрямованих на їхню лібералізацію. Метою таких змін було спрощення процедури отримання спецдозволів для збільшення видобутку газу вітчизняного виробництва, а також децентралізація бюджетних коштів, які надходять від сплати рентних платежів, що має сприяти розвитку соціального забезпечення місцевих громад. Олена Кобець надає велике зна­чення гро­мад­ській діяльності та добро­чинності. Під­три­мує різні благодійні про­екти. Одним з улюб­лених ви­сло­­вів юристки, які супроводжують її в житті та професії, є сло­ва американсько­го письмен­ника Річар­да Баха: «Жодне бажання не да­ється людині окре­мо від сили, що дозволяє його здійснити». Звідси і її життєве кредо: «Мріяти та активно рухатися до мрії». Захоплюється подорожами, які дозволяють пізнавати розмаїття світу.

OLENA A. KOBETS
Chief Legal Officer of PJSC UKRGASVYDOBUVANNYA, Attorney.
Legal specialisation: legislation on the subsoil; land, economic, ecological, financial, labour, corporate and international private law.