СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Клименко Ніна  Іванівна

Клименко

Ніна Іванівна

професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Європейського університету, Доктор юридичних наук, професор

Ніна Іванівна присвятила своє життя дослідницькій праці в галузі права та професійній підготовці висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах. Плідна наукова та педагогічна діяльність професора стала визначним внеском у розвиток юридичної науки та національної освіти Української держави. Народилася 13 лютого 1933 р. у м. Житомир у сім’ї педагогів. Закінчивши школу із золотою медаллю, з 1952 до 1957 рр. навчалася на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Результатом зацікавлення наукою став захист у 1969 р. кандидатської дисертації, а в 1993 р. — докторської. Після закінчення університету з 1957 по 1961 рр. працювала молодшим, а потім старшим науковим співробітником Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Міністерства юстиції України. З 1971 р. Ніна Іванівна займається викладацькою діяльністю спочатку на посаді старшого викладача, доцента, згодом — професора кафедри криміналістики юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 р. Ніна Клименко перейшла на кафедру права Київського національного лінгвістичного університету, а потім Донецького юридичного інституту МВС, де викладала до 2015 р. Водночас працювала за сумісництвом у різних недержавних вузах: Міжнародному науково-технічному університеті імені Ю. Бугая, Європейському

університеті, Бердянському університеті менеджменту й бізнесу, а з 2015 р. — у Донецькому університеті управління в м. Маріуполь. Під її керівництвом захищена одна докторська й 15 кандидатських дисертацій. Вона постійно виступає науковим опонентом та рецензує роботи. Науковець часто виступає на науково-практичних конференціях із проблем кримінального права, криміналістики та судової експертизи України та інших держав. Напрями наукової діяльності Ніни Іванівни: криміналістика, судова психологія і судова експертиза. У доробку дослідниці й викладача 285 праць, серед яких 5 монографій, 16 посібників для слідчих та експертів, студентів і слухачів вишів, а також два підручники з криміналістики в співавторстві. Основні праці: монографії «Криміналістичні знання у структурі професійної підготовки слідчого» (1990), «Криминалистика как наука и учебная дисциплина» (1994); підручники «Правоохоронні органи України» (2002), «Судова експертологія» (2007), крім того вчена уклала першу в Україні «Енциклопедію судової експертизи» (2009). Видано ряд її методичних посібників, програми з курсів криміналістики, судової психології та різних спецкурсів. Ніна Іванівна брала участь у розробці Закону України «Про судову експертизу» (1992), Концепції про неповнолітніх (1991). Вона — член Ради Союзу юристів України, Міжнародного конгресу криміналістів та редакцій фахових правових збірників. Також є членом наукових рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у провідних фахових ВНЗ України. За дорученням Міністерства освіти та науки Украї­ни вчена проводила конкурси школярів-членів Малої академії наук України й акредитації різних вищих юридичних закладів, зокрема Національної академії управління, Інституту ринкових відносин, Відкритого університету «Україна», Міжнародного науково-технічного університету в м. Києві та інших містах України. Ніна Клименко має багаторічний досвід громадської діяльності: з 1975 до 1991 рр. була заступником голови МНР міського товариства «Знання», членом правління «Знання» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та лектором із правової тематики республіканського товариства «Знання». В товаристві «Знання» м. Києва Ніна Іванівна відзначена державним знаком «За активну роботу». Крім того, за час науково-педагогічної діяльності нагороджена знаком Міністерства науки та освіти України «Відмінник освіти», різними преміями та грамотами Міністерства освіти та науки України й Верховної Ради України, пам’ятними знаками Київського національного університету внутрішніх справ, Донецького юридичного інституту, Інституту підготовки слідчих і криміналістів КНУВС МВС України та різних провідних вищих навчальних закладів.

NINA I. KLYMENKO
Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and Criminalistics, the European University, DSc (Law), Professor.
Legal specialisation: criminalistics, forensic psychology, forensic expertise.