СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Кізлова Олена  Сергіївна

Кізлова

Олена Сергіївна

Завідувач кафедри цивільного та господарського права й процесу Міжнародного гуманітарного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Олена Сергіївна Кізлова як науковець і викладач кафедри цивільного та господарського права й процесу ґрунтовно досліджує широке коло правових проблем. Крім того, дбає про підготовку кваліфікованих фахівців і зростання наукового потенціалу молодих учених. Народилася 29 липня 1973 р. у м. Одеса. У виборі майбутнього фаху дослухалася до батьків, які мріяли про цікаву й перспективну професію для своєї доньки, і зважала на особисті уподобання. Рано усвідомила, що стати на власний шлях і безоглядно крокувати ним — у цьому велика відповідальність кожного перед родиною та суспільством. Вирішила приєднатись до захисників права й справедливості, котрі служать високій меті обстоювання демократичних принципів. У 1990 р. вступила на юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Після закінчення університету в 1995 р. розпочала навчання в аспірантурі рідного вишу, яке завершила достроково в 1997 р., захистивши кандидатську дисертацію. У цей період працювала асистентом кафедри цивільного права й процесу юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. З 2002 р. переведена на посаду доцента кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії, де працювала до 2017 р.

Тоді ж здобула кваліфікацію магістра права в Інституті підготовки професійних суддів цього навчального закладу. З 2012 р. — завідувач кафедри цивільного та господарського права й процесу Міжнародного гуманітарного університету в м. Одеса. На цій посаді долучилася до розвитку молодого вишу, котрий зокрема здійснює підготовку фахівців із національного та міжнародного права. У 2011 р. захистила докторську дисертацію. У 2012 р. здобула вчене звання професора. Як науковець, Олена Сергіївна спеціалізується на цивільному, речовому та договірному праві, досліджує сучасні напрями розвитку цивільно-правових відносин і бере участь у роботі спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій Одеської національної юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету, ученої ради, а також навчально-методичної ради Інституту національного та міжнародного права цього ж університету. Олені Кізловій належить понад 300 наукових праць, серед яких монографія «Застава в цивільному праві (питання теорії)» (2011). Вона — авторка колективної монографії «Окремі види договорів у сучасному законодавстві України» (2013; 2-е видання у 2017 р.). Керує аспірантами й здобувачами та рецензує наукові роботи. Як науковий керівник підготувала 7 докторів філософії за спеціальностями «Цивільне право та процес», «Сімейне право». Входить до складу редакційної колегії журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, розвиток юридичної науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм у 2012 р. удостоєна почесного звання заслуженого юриста України. Також нагороджена почесними відзнаками Одеської національної юридичної академії, Міжнародного гуманітарного університету та Державної митної служби України. У сім’ї викладача чоловік та син — теж юристи. З особистого досвіду Олена Сергіївна переконана, що любов і праця є наріжними каменями людяності. У житті надихають подорожі, книжки й художня творчість.

OLENA S. KIZLOVA
Chairperson of the Department of Civil and Economic Law and Procedure, the International Humanitarian University, DSc (Law), Professor, Honoured Lawyer of Ukraine.
Legal specialisation: civil law, property and contract law, scientific research of modern development directions of civil and legal relations.