СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Драний Валерій  Вікторович

Драний

Валерій Вікторович

Голова Апеляційного суду Кіровоградської області, кандидат юридичних наук

Валерій Вікторович Драний — професіонал у сфері права, котрому ґрунтовні теоретичні знання, багаторічна успішна практика та досвід роботи в суддівських органах допомагають на високому рівні здійснювати правосуддя. У своїй діяльності суддя завжди керується буквою закону та реалізує принципи судочинства, що забезпечують захист основних конституційних прав і свобод людини й громадянина. Народився 6 жовтня 1969 р. у с. Турія Ново­миргородського району Кіровоградської області в сім’ї робітників. Змалечку батьки прищеплювали хлопцю любов до праці, виховували такі якості, як чесність, порядність, толерантність та відповідальність. Батькові настанови та інтерес до навчання спонукали здобути вищу освіту, а особисті моральні та ділові якості зорієнтували на вибір саме юридичної професії. У 1992–1997 рр. навчався за спеціальністю «Правознавство» в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, який закінчив із кваліфікацією спеціаліста-юриста. Після 20 річної роботи за фахом, здобувши цінний професійний досвід, здійснив наукове дослідження актуальної правової проблеми й у 2013 р. захистив дисертацію на тему «Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму» та здобув учений ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Трудову діяльність за фахом розпочав у 1992 р., після проходження строкової військової служби у Збройних силах СРСР. З 1992 до 1993 рр. Валерій Вікторович працював дільничним інспектором міліції відділу внутрішніх справ Новомиргородського району Кіровоградської області. Невдовзі, зарекомендував себе як відповідальний, кваліфікований працівник, і був призначений старшим дізнавачем. У період 1993–1996 рр., з метою поглиблення практичних навичок, роки навчання у ВНЗ поєднував з роботою юрисконсульта в Акціонерному товаристві «Харківський фінансово-економічний центр». Після закінчення університету, маючи вже певний досвід роботи у галузі права, з 1997 до 1998 рр. працював стажистом у Ленінському районному суді м. Кіровограда. У 1998 р. Указом Президента України Валерій Вікторович призначений суддею цього ж суду. З 2003 р. виконував обов’язки голови суду, а потім призначений заступником голови Ленінського районного суду м. Кіровограда. У 2005 р. переведений на посаду судді Кіровського районного суду м. Кіровограда, а згодом став головою цього суду. Постановою Верховної Ради України у 2010 р. призначений на посаду судді Апеляційного суду Кіровоградської області та до 2012 р. працював у складі судової палати з розгляду цивільних справ. З 2012 р. Валерій Вікторович працює суддею в складі судової палати з розгляду кримінальних справ, також здійснює повноваження слідчого судді апеляційного суду. З 2014 р. обіймає посаду голови Апеляційного суду Кіровоградської області. Валерій Вікторович має досвід викладацької діяльності, зокрема в Міжрегіональній академії управління персоналом «Кіровоградський інститут «МАУП», згодом був призначений головою держаної екзаменаційної комісії цього вишу. Також викладав у Дніпропетровському регіональному відділенні Національної школи суддів України, де на семінарських заняттях з кримінального права та процесу передавав колегам свій досвід та знання. Високий професіоналізм, наполеглива праця у сфері підготовки кадрів для судової системи були відзначені почесною грамотою Національної школи суддів України. Як голова родини, цінності добра й справедливості передає двом донькам, яких виховує разом із дружиною — своєю порадницею та підтримкою. Валерій Вікторович переконаний, що треба працювати відповідально й завжди вчиняти за законами совісті. Його життєве кредо: «Будь добрим до ближнього — і добро повернеться до тебе».

VALERII V. DRANYI
Head of the Court of Appeal of Kirovohrad Region, PhD (Law).
Legal specialisation: criminal, criminal-executive, civil law.