СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Вівчаренко Олег  Антонович

Вівчаренко

Олег Антонович

Заступник директора навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, професор кафедри трудового, аграрного та екологічного права, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Олег Антонович Вівчаренко — людина, яка зуміла здолати труднощі й досягти успіху як учений, громадський діяч, педагог-викладач, врешті, як глава багатого сімейства, сповненого загальнолюдських, християнських і національних цінностей, він справжній патріот і громадянин України. Народився Олег Вівчаренко 5 липня 1946 р. в с. Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області. Після закінчення у 1964 р. технічного училища працював помічником машиніста паровоза на Івано-Франківському паровозоремонтному заводі, потім була служба в лавах Радянської армії (1965–1968), а з 1968 р. — слюсар Приладобудівного заводу м. Івано-Франківська. З тих пір невтомно торував дорогу життя, мріяв здобути юридичну освіту, наполегливо домагався фахового зростання й кар’єрного успіху. Тож у 1974–1980 рр. без відриву від виробництва навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка на юридичному факультеті. Юридичну кар’єру Олег Антонович Вівчаренко розпочав 1978 р. юрисконсультом, а з 1984 р. — начальником юридичного відділу Приладобудівного заводу м. Івано-Франківська.

У 1992 р. починається наукова і педагогічна робота О.А. Вівчаренка: заступник декана історичного факультету Прикарпатського університету, старший викладач кафедри теорії держави та права, в. о. декана юридичного факультету, доцент кафедри цивільного права і процесу, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права, а з 2015 р. — професор цієї ж кафедри університету. Разом з викладацькою роботою Олег Вівчаренко активно займається науковою. Так, у 1995 р. вступив до Українського Вільного Університету в Мюнхені, де захистив докторську дисер­тацію і здобув ступінь доктора права Українського вільного університету. Потім — копітка робота над кандидатською дисертацією «Гарантії права власності на землю в Україні», яку захистив у 2005 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, а в 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему «Правова охорона земель України» за спеціальністю земельне право; аграрне право; екологічне право, природоресурсне право. Він — автор і співавтор понад деся­ти монографій та більше 100 наукових статей і доповідей. Водночас є практикуючим адвокатом. Олег Антонович Вівчаренко сповідує моральну й високопатріотичну позицію, значну увагу приділяє громадсько-політичній діяльності. Упродовж десяти років він обирався віце-президентом Асоціації українських правників, віце-президентом Світового конгресу українських юристів, головою Івано-Франківської області громадської організації українських юристів. Делегат першого, другого і третього з’їздів Народного руху України за перебудову. Як юрист-науковець та політик організував і провів дві міжнародні наукові конференції з обговорення проекту Конституції України «Нова Конституція України — шлях до утвердження ­української державності» та з обговорення проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України». О.А. Вівчаренко є президентом Івано-Франківського благодійного фонду «Пилипа Орлика». Олег Вівчаренко удостоєний високих державних відзнак — звання заслуженого юриста України, медалі «20 років незалежності України». Нагороджений ювілей­ною медаллю Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» Івано-Франківської облдержадміністрації, медаллю «За заслуги перед університетом» (2015).

Oleh A. Vivcharenko
Deputy Director of the Law Institute, the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; Professor of the Department of Labour, Agrarian and Ecological Law; DSc (Law), Assistant Professor; Honoured Lawyer of Ukraine.
Legal specialisation: labour law, land law, land ownership, legal protection of land.