СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Черепов Леонід Володимирович

Черепов

Леонід Володимирович

Кандидат технічних наук, член правління всеукраїнської Асоціації патентних повірених України, президент української групи UNION (Європейська Спілка практикуючих у галузі промислової власності)

Леонід Володимирович, відомий патентний повірений, адвокат, оцінювач та судовий експерт народився 27 березня 1950 р. в невеличкому селі Дернове Тростянецького району Сумської області. Після закінчення середньої школи у 1967 р. вступив на енергомашинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту, де здобув фах інженера-механіка. У 1973–1988 роках працював інженером, старшим науковим співробітником, завідувачем сектором Всесоюзного науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорного машинобудування у м. Суми.

Як людина, яка не задовольняється досягнутим, він добре розуміє, що тільки невпинний рух вперед, пошуки нового, дають можливість для подальшого фахового та особистого розвитку, тому в 1975 р. отримує освіту у Центральному інституті підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства у галузі патентної роботи у Москві за спеціальністю «Патентознавство», що й стало однією із найважливіших сторін його життя. Майже одночасно долає ще одну вузівську вершину – закінчує факультет «Стандартизація і якість продукції в радіоелектронній, електротехнічній і приладобудівній промисловості» Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та інженерно-технічних спеціалістів у галузі стандартизації, якості продукції і метрології при Державному комітеті стандартів Ради Міністрів СРСР (м. Москва).

Весь цей час практична робота іде рука об руку з науковою діяльністю. У 1984 р. він захищає дисертацію «Вакуумна і компресорна техніка» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті. У 1988–1994 роках фахівець працює заступником і начальником відділу патентно-ліцензійної роботи і науково-технічної інформації Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання ім. Фрунзе. Енергійний та амбітний спеціаліст не збирається зупинятися на досягнутому, і в 1991 році закінчує Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Харківському інженерно-економічному інституті за спеціальністю «Органі­за­тор промислового виробництва», а наступного року у цьому ж закладі здобуває спеціальність «Маркетинг і осно­ви зовнішньоекономічних зв’язків».У 1992 р. починається новий відлік життя Л.В. Чере­пова – він атестований комісією при Держ­патенті України як представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) і зареєстрований у Державному реєстрі за спеціалізацією «Винаходи та корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки, сорти рослин, юридичні послуги». У цей же рік він засновує Агентство патентних повірених «Веполь» (www.vepol.ua, app@vepol.ua­, тел.: 044 492-75-20 та 067 408-51-40), директором якого є по даний час.

Крім того, завдяки активній життєвій позиції, яка спонукає до підкорення нових вершин, в 1997 р. Леонід Володимирович складає сертифікаційний екзамен за програмою Українського товариства оцінювачів і одержує серти­фікат Фонду державного майна України і Українського товариства оцінювачів для самостійного проведення робіт з експертної оцінки майна, майнових і немайнових прав та бізнесу на території України. Того ж року отримує сертифікат Міністерства України у справах науки і технологій для проведення наукової та науково-технічної експертизи з питань правової охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності, вартісної оцінки нематеріальних активів. Постійна внутрішня необхідність у самовдосконаленні спонукає Л.В. Черепова закінчити Міжрегіональну академію управління персоналом у м. Києві, де у 1998 р. він здобуває кваліфікацію «Юрист», а у 2001 році, за рішенням Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, одержує свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю.

У 2003 р. його було атестовано і видано свідоцтво на кваліфікацію судового експерта за багатьма спеціальностями щодо дослідження об’єктів авторського права, об’єктів суміжних прав, пов’язаних з охороною прав на промислові зразки тощо. Різноплановість діяльності правознавця дійсно вражає. Л.В. Черепов – автор і співавтор понад 200 наукових робіт та 237 винаходів. Активна життєва позиція та високий професіоналізм знайшли відображення і у його громадській діяльності – фахівець є членом правління Всеукраїнської Асоціації патентних повірених України та Президентом української групи UNION (Євро­пейська спілка практикуючих у галузі промислової власності). Щасливо склалося сімейне життя Лео­ніда Володи­ми­ро­вича. Довгі роки поряд з ним – вірна дружина Ніна Микола­ївна, його надійний тил. Його доньки отримали чудову освіту та продовжують справу батька. Людмила – директор Агентства з патентів і товарних знаків «Елбі». Тетяна – заступник директора ПП «Агентство патент­них повірених «Веполь». Підростають троє онуків, один з них, Денис, уже захоплюється справою Леоніда Володимировича. Отже, сміливо можна сказати, що в Україні народилася нова династія правознавців, вершиною і засновником якої є Черепов Леонід Володимирович, адже недарма його ­життєве кредо – «Патентуй або програєш!»