СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Трофімов Сергій Анатолійович

Трофімов

Сергій Анатолійович

Доцент Кримського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист Автономної Республіки Крим

Правова спеціалізація Сергія Анатолійовича Трофімова охоплює конституційну, міжнародну та адміністративну сфери, перш за все, безпекового напряму. Вчений уперше на науковому пострадянському просторі довів, що адміністративне право відіграє провідну роль у подоланні проявів терористичної діяльності. Народився 9 липня 1982 р. у с. Фрунзе Сакського району АР Крим. У 1999–2004 рр. здобував вищу освіту в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2004 р. вступив до аспірантури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. На сьогодні обіймає посаду доцента кафедри адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У 2008 р. захистив кандидатську, у 2013 р. – докторську дисертацію, безпосередньо та у співавторстві видав понад 70 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 3 монографії. Наукові та науково-практичні праці Сергія Анатолійовича та його вчителя – доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого діяча науки та техніки України Василя Яковича Настюка знайшли своє фактичне втілення у Концепції боротьби з тероризмом, схваленої Указом Президента України від 25.04.2013 р.

С.А. Трофімов бере активну участь у законотворчій діяль­ності: у 2009 р. як член робочої групи Сімферопольської міської ради з організації в м. Сімферополі обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» готував експертний висновок на вказаний законопроект за дорученням Сімферопольського міського голови. З 2011 р. на громадських засадах є науковим експертом Центру законодавчих ініціатив Верховної Ради АР Крим. За безпосередньою участю С.А. Трофімова були створені більш ніж 20 проектів законів України, серед яких: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються реєстрації місця проживання», «Про піклувальні ради» тощо. З 2012 р. Сергій Анатолійович є заступником голови Ради молодих учених Криму при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим. У 2012–2013 рр. він неодноразово брав участь у роботі Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї, а також надавав консультації Раді міністрів АР Крим з питань міжнародного законодавства щодо існування та діяльності автономних утворень, міжнародного досвіду їх існування та правової регламентації. Наукова та громадська робота С.А. Трофімова неодноразово відзначалася різноманітними установами та організаціями: удостоєно почесного звання «Заслужений юрист АР Крим», нагороджено грамотою виконавчого комітету Сакської міської ради, грамотами МОНмолодьспорту АР Крим, почесними грамотами Союзу юристів України та ректора Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Одружений, виховує доньку Вероніку. Життєве кредо: «Перемога часто досягається не силою, а волею».