СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Пережняк Борис Аркадійович

Пережняк

Борис Аркадійович

Декан факультету заочного навчання №?2, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент, академік Української академії наук, полковник юстиції запасу, заслужений юрист України

Борис Аркадійович Пережняк – учений-правознавець, авторитетний фахівець із юридичної науки, зокрема теорії управління, конституційного і муніципального права, автор фундаментальних досліджень у цих галузях. Результати роботи вченого представлено у більш ніж 150 наукових працях, які вирізняються ґрунтовністю та науковою новизною, необхідною для формування правової системи незалежної Української держави, розв’язання складних проблем українського державотворення, удосконалення діяльності органів державної влади та управління. Народився 2 січня 1952 р. в с. Старе Головлево Доманівського району Одеської (нині – Миколаївської) області. Після закінчення школи в 1969–1970 рр. працював лаборантом середньої школи №?3 м. Первомайськ Миколаївської області. Після служби в армії, з 1972 до 1977 рр. навчався на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. У 1981 р. закінчив заочну аспірантуру при кафедрі державного та адміністративного права. Науково-педагогічну діяльність Борис Аркадійович розпочав у 1977 р. асистентом юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, згодом обіймав посаду старшого викладача,

а після захисту дисертації у 1984 р. – доцента кафедри державного та адміністративного права, заступника декана юридичного факультету. У 1980 р. закріплював фахові знання у Другій Всесоюзній школі молодих учених-юристів «Актуальні проблеми радянської правової науки на сучасному етапі». У 1988 р. йому присвоєно вчене звання доцента. З вересня 1993р. очолював факультет державного будівництва та управління Юридичного інституту ОДУ імені І.І. Мечникова. Стажувався за Міжнародною освітньою програмою прикладного державознавства та управління на базі факультету підготовки кадрів державної служби та управління. З січня 1998 по серпень 2005 рр. – декан факультету державного управління та міжнародно-правових відносин Одеської національної юридичної академії. З серпня 2005 р. – декан факультету післядипломної освіти, а з червня 2007 р. – декан факультету заочного навчання №?2 Одеської національної юридичної академії (з 2010 р. – Національний університет «Одеська юридична академія»). У січні 2006 р. обраний на посаду професора кафедри конституційного права. Б.А. Пережняк – позаштатний консультант Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради України ІІІ скликання, позаштатний радник із наукових питань міністра юстиції України (2000–2002 рр.). З 2002 до 2011 рр. – член ­науково-методичної ради при Військовій прокуратурі Південного регіону. Член Союзу юристів України та Національної спілки журналістів України, заступник головного редактора журналу «Юридичний вісник» (м. Одеса). За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток Одеської області, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність Борису Аркадійовичу присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». Нагороджений трьома ювілейним медалями, дев’ятьма відомчими нагородами, серед яких почесні знаки Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», Міністерства юстиції України – «За заслуги», Союзу юристів України – «За заслуги» III і II ступенів, Вищого адміністративного суду України – «За вагомий внесок у розвиток правосуддя», шістьма почесними відзнаками місцевих органів державної влади і органів місцевого ­самоврядування.